Mobile Racking System ESX

Fördelar

  • Ökar lagerkapaciteten med mer än 90%

  • Modulär uppbyggnad

  • Reducerade drift- och lokalkostnader genom systemets utomordentliga platsutnyttjande (ytutnyttjandet ökar med mer än 80%)

  • Energieffektivt

  • Direkt åtkomst till pallplatserna undviker onödiga och tidsödande omflyttningar

  • Högt genomflöde tack vare intelligenta lagringsstrategier

  • Lämpligt för användning I fryslager

  • Jordbävningssäker design

​​​​​​​

[---Error_NoJavascript---]