Fördelar

  • Idealisk lösning för helautomatisk in- och utlagring av pallar och andra
    lastbärare

  • Moduluppbyggnad ger maximal tillförlitlighet genom beprövade komponenter och kvalitativ tillverkning

  • Maximal flexibilitet anpassad efter dina krav 

  • Korta leverans- och installationstider

  • Enkelt underhåll: enheterna kan servas från golvnivån

  • Effektiv energianvändning: Grön logistik

  • Effektiva mått: mer användbar lagringskapacitet genom kompakt konstruktion

[---Error_NoJavascript---]