Fördelar

  • Flexibiltet och uthållighet

  • Modulära, skalbara och flexibla lösningar

  • Optimal lagerdensitet

  • Snabb åtkomst

  • Underhållsvänligt genom högkvalitativa, beprövade maskinelement

  • Problemfri transport och korta installationstider genom modulär design

  • Anslutning till överordnade ERP system eller integration av lösningarna via
    SSI SCHÄFER's WAMAS® software

  • Kompletta lösningar från en leverantör

[---Error_NoJavascript---]