Hållbarhet och kostnadseffektivitet genom innovativ teknik

Beteckningen ”Exyz” beskriver exakt vad som utmärker denna staplingskran. ”E” står för effektivitet i energiförbrukning och prestanda i alla de tre riktningarna ”x”, ”y” och ”z” som staplingskranarna arbetar i.

Genom konsekvent användning av den senaste styrtekniken kräver Exyz endast ett minimalt säkerhetsutrymme och stöder detta med en kompakt integrerad design av golvtravers, lyftaggregat och mast. Detta innovativa mastkoncept från SSI SCHÄFER är unikt på marknaden. Integrerat i masten kan rörliga motvikter monteras, som kan kompensera för upp till en tredjedel av pallaggregatets egenvikt. Det ökar effektiviteten samtidigt som energiförbrukningen minskar. Jämfört med konventionella maskiner ger det enbart vid lyftet en energibesparing på upp till 25 procent. Detta är en del av Green Crane Technology från SSI SCHÄFER. Till denna teknik hör också: 


·         Energioptimerade överlappande körvägar för flera staplingskranar

·         Direktkoppling till motorstyrningen för överföring av bromsenergi från en motor
          till drivenergi hos en annan motor

·         Återmatning av bromsenergi till elnätet

·         Behovsanpassad justering av staplingskranens hastighet och acceleration

[---Error_NoJavascript---]