Höglager

Höglagerteknikens fördelar

Förutom delautomatiserade lösningar kan SSI SCHÄFER också erbjuda helautomatiska höglager för dina speciella behov. Det innebär flera fördelar, som högre lagertäthet, direkt åtkomst till varje artikel, hög processhastighet och processäkerhet, överlägsen tillgänglighet (24/7) samt optimalt utrymmesutnyttjande.

Många utföranden för olika behov 

Specialistteamen hos SSI SCHÄFER utvecklar kundorienterade lösningar för de mest olikartade användningsområden. Lösningarna utformas efter mått, så att dina hyllsystem alltid är perfekt anpassade till situationen i just ditt lager. I höglager för pallar kan både vanliga typer av pallar och specialutformade lastbärare användas.

De olika lagringsvarianterna – från enkellagring till flerdubbel inlagring – samt på motsvarande sätt anpassade djup och bredder av lagerfacken ger maximal flexibilitet i utnyttjande av tillgängligt lagerutrymme. Förutom höglager för lastpallar erbjuder vi också helautomatiska lager för behållare, kartonger eller lagertråg. Särskilt när det gäller kyl- eller fryslager med deras speciella krav kan vi hänvisa till ett stort antal referenser från hela världen.

 

HIGH BAY WAREHOUSES FROM SSI SCHAEFER

Save space with optimal space utilisation.

Storing conventional pallets types along with special load carriers

High bay warehouses guarantee optimum space utilization, faster and more direct access and secure storage up to 40 m high.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

[---Image_alt---] Picture of pallet racking at QuantiParts [DAM:IMAGE:SV:1068]

Du får allt från oss som en one-stop-shop-lösning, från designen, den statiska konstruktionen av systemet och till produktionen. Exempelvis våra stålkonstruktioner erbjuder individuella lösningar som utnyttjar tillgängligt utrymme och andra förutsättningar optimalt. De kan anpassas även till de snävaste toleranser och bildar en säker grund för maximalt kapacitetsutnyttjande av de automatiska systemen.

Våra internationellt erfarna projektledare utvecklar unika lösningar, exakt anpassade efter dina behov. SSI SCHÄFER garanterar dig en integrerad och systematisk planläggning och en pålitlig implementering. Dessutom svarar oberoende kvalitetssäkringinspektörer för att produkten överensstämmer med våra strikta kvalitetsnormer. 

[---Image_alt---] Storage and Retrieval Machine Exyz [DAM:IMAGE:SV:1726]

Hyllsystem finns i ett stort antal varianter. Mellan ett helautomatiskt höglager i silokonstruktion och ett manuellt hyllsystem finns ett stort antal blandformer. Principiellt skiljer vi mellan lager för uppställning i en hall (in-house) och så kallade siloanläggningar. På silomodellen utgör hyllsystemen den bärande underkonstruktionen för tak och väggar – vilket gör det överflödigt att bygga en separat hall.

Med precision i detalj och sofistikerad teknik är SSI SCHÄFER, som en av de få leverantörerna av automatiska hyllsystem, i stånd att tillverka pallsiloanläggningar med en höjd på långt över 40 meter. Systemet har många fördelar: en attraktiv utrymmesbesparing genom den kompakta konstruktionen, snabbare idrifttagning tack vare kortare monteringstid och slutligen även låga driftkostnader. Från och med en bygghöjd av ca 20 meter kan det vara meningsfullt att uppföra höglagret i silokonstruktion.

Utöver den robusta stålkonstruktionen levererar SSI SCHÄFER även entresolplan, trappor och säkerhetsanordningar samt staplingskranar och shuttlesystem. Alla komponenter tillverkas av oss själva och är individuellt och exakt anpassade till respektive höglageranläggning. Vi erbjuder även ytterligare tjänster för lagersystem, till exempel tak- och väggbeklädnad, som en del av det totala produktpaketet.

 

Vilket alternativ som är den optimala lösningen för dig beror på flera olika faktorer. Vi ger dig gärna råd, och den nödvändiga expertisen inom design, statik, konstruktion och tillverkning finns tillgänglig i vår organisation. Som pålitlig partner står SSI SCHÄFER för långsiktig investeringssäkerhet. Till och med våra mest komplexa system kan utvidgas eller modifieras – även efter flera år. Vi åtar oss projektledningen för bygge av både höglager och smådelslager – från idéstadiet till överlämnandet av det färdiga systemet.

 • Unika lösningar, individuellt anpassade till dina behov

 • En mångfald av produkter och varianter inom lagerbyggnad, även när det gäller storlek och höjd

 • Realisering av specialutformade lager

 • Klarar av extrema krav som exempelvis djupfrysningstemperaturer

 • Säkerhet i leveranskedjan tack vare egen tillverkning och lagerhållning av stål

 • Professionell projektledning och installation under ledning av internationellt erfarna projektledare, certifierade enligt internationell standard för projektledning

 • Utförlig och omfattande installationsdokumentation

 • Planerings- och kostnadssäkerhet

 • Filialer över hela världen med lokal kompetens

 • Utrymmesbesparing genom optimalt rumsutnyttjande

 • Mångsidigt användbara hyllsystem som möjliggör implementering av alla vanliga lagringsvarianter

 • Systemen kan utvidgas och modifieras – även efter flera år

 • Omfattande tillbehörssortiment

 • Eftermarknadsservice från SSI SCHÄFER (reparationer, hyllinspektioner, reservdelar eller modifieringar) 

LOGISTICS CENTER FOR JYSK STORES IN SWEDEN

The warehouse serves all JYSK stores in Sweden and Finland.

The success story at JYSK goes on by taking a further step into the future

In the past SSI SCHAEFER has already realized distribution centers in Denmark and Poland for the Danish furniture retailer JYSK. The cooperation has now continued with the project for the Swedish warehouse in Nässjö, where JYSK’s existing distribution center is about to be expanded by 76,000 pallet spaces resulting in a total of 165,000 pallet spaces. The warehouse serves all JYSK stores in Sweden and Finland. The double deep pallet spaces are served by 10 double-deep pallet cranes type Exyz. Included in the delivery is also a brand new shipping area, conveyor technology and the extensive logistics software WAMAS® from SSI SCHAEFER.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]