Intelligent teknik för maximal effektivitet

En shuttlelösning är i sig inte någon nyhet inom intralogistiken. Det avgörande här är att de egenskaper som skiljer SSI Orbiter® från konkurrenterna är de funktioner som har skapats speciellt för att uppfylla säkerhets- och effektivitetskraven på de globala marknaderna:

  •  Energiförsörjning via batterier som har hög kapacitet och även klarar djupfrys miljö.

  • Innovativ lyftmekanism utan hydraulik

  • Säker transport av Orbiter®-shuttlen tack vare dockningsstationen samt låg olycksrisk, därmed inga kostsamma reparationer eller stillestånd i lagret

  • Högsta säkerhet i lager tack vare integrerad PLC

  • Användarvänligt tack vare den enkla hanteringen och den ergonomiska designen

  • Orbiter® är också lämpligt för djupfryslager

Du får ett komplett system från en enda källa.

Alla standardkomponenter i systemet som hyllsystem, shuttlefordon och säkerhetselement kommer uteslutande från produktionsanläggningar hos SSI SCHÄFER.

[---Error_NoJavascript---]