Schäfer Lift&Run

Schäfer Lift&Run-systemet (SLR) från SSI SCHÄFER är en ekonomisk lösning för högdynamisk pallhantering i kanallager
Lagermaskinen SLR används typiskt för in- och utlagring av pallar på en höjd av upp till 8 meter och kan betjäna två till fyra hyllplan per lagergång. Den har en shuttlevagn med lyftanordning för den extremt flexibla lasthanteraren Orbiter. 
Till skillnad från traditionella staplingskranar går den på två skenor och behöver därför ingen övre styrskena. Genom användning av flera shuttlevagnar ovanför varandra kan höglager med upp till 45 meters höjd skapas utan problem. Insättning och uttagning av pallarna sker med vertikala hissar. Pallarna lastas i sidled på SLR-systemets pallyftare. Orbiter-satelliten svarar för in- och utlagring av pallarna i hyllkanalen. Schäfer Lift&Run och hissarna utgör tillsammans Lift&Run-systemet, som kan öka genomströmningen i ditt lager väsentligt. 
Med Schäfer Lift&Run-systemet från SSI SCHÄFER implementeras konsekvent logistikens matrisidé i pallhanteringen. Vi erbjuder dig ett attraktivt alternativ till konventionella staplingskranar – med hög dynamik, litet platsbehov och effektiv energianvändning. 

SCHÄFER LIFT&RUN SYSTEM– FÖR HÖGDYNAMISK HANTERING AV PALLAR

För högdynamisk hantering av pallar i kanallager

Lagermaskinen Schäfer Lift&Run

Together, Schaefer Lift&Run and the lifts create the Schaefer Lift&Run system which significantly enhances your throughput.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Lagermaskinen Schäfer Lift&Run i kombination med kanallagersystem

Processerna i ett SLR-system styrs av logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER. Programmet täcker registrering av mottagna och levererade varor inklusive bestånds- och lagerplatshantering. Dessutom hanterar styrsystemet också materialflödet och de företagsinterna transporterna. Tack vare att gränssnitten i våra system är kompatibla kan de utan problem sammankopplas med ditt ERP-system. 

Lagermaskinen Schäfer Lift&Run i kombination med kanallagersystem
  • Effektiv pallagring i kanallagret med flexibla kanalshuttle-vagnar (särskilt lämpligt för tillämpningar inom dryckesindustrin)

  • Genom användning av flera shuttlevagnar ovanför varandra flerdubblas omsättningshastigheten utan att lagringsutrymmet minskar

  • Integrerad hiss gör det möjligt att frikoppla varumottagnings- och varuleveransströmmarna från varandra

  • Layouten är skalbar efter individuella kundbehov

  • Energieffektivitet: låg vikt, energieffektiv drivning

DOWNLOADS

Shuttle Systems brochure

Shuttle Systems brochure

1.0 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]