Smart lagring av lastpallar och storlastbehållare

Tillverkning av pallställ hör sedan många år till vår kärnverksamhet. Vi har flera olika lösningar som kan göra lagring av storlastbehållare effektivare:

Mobila pallställ

Våra mobila pallställ är speciellt starka och flexibla som inte bara lämpar sig för pallagring utan också för förvaring av långt gods. De är uppbyggda i moduler sår så att de kan kombineras efter individuella behov och önskemål.

Pall-rullfacksställ

I våra pall-rullfacksställ blir de pallar som först lagrats in också de som först tas ut (first-in-first out-principen). Det ger ett exceptionellt effektivt yt- och volymutnyttjande i lagret.

Automatiskt höglager

Oberoende av artikelkvantitet och omsättningstid är ett automatiserat höglager ett effektivt och ekonomiskt förvaringssystem: Optimalt utrymmesbesparande och säkert, och medger dessutom effektiva processkedjor.

Kanallager

Kanallagertekniken är speciellt lämplig för lagring av ett litet antal artiklar i stora mängder. Även här drar du nytta av ett ytterligare förbättrat utrymmesutnyttjande.

Lagermaskiner och shuttlesystem för pallar

Staplingskranar och shuttlesystem för pallar från SSI SCHÄFER är nyckelelementen i den automatiserade logistikkedjan. Överallt där snabb materialtransport och korta åtkomsttider krävs erbjuder vi innovativa staplingskranar och shuttlesystem, optimalt anpassade till dina behov. Alla i branschen gängse lastbehållare kan lagras och flyttas med våra lagermaskiner.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi bistå dig med ingående rådgivning och hitta en lösning som gör din lagring av storlastbehållare mer effektiv.

[---Error_NoJavascript---]