Staplingskran Exyz

Staplingskranen Exyz från SSI SCHÄFER är den idealiska lösningen för en helautomatisk lagring av pallar. Staplingskranen kan användas både i tropiskt klimat och i kyllager ned till -30 °C. Den är också lämplig för användning både i standardlager och i kanallager [link: Kanallager], rullfackslager och plocklager. Det möjliggör effektiva höglager i höjder från 8 meter upp till 45 meter.

Exyz övertygar genom sin maximala flexibilitet: Vår staplingskran kan användas som en- eller tvåmastare med en eller två lasthanterare för enkeldjup, dubbeldjup eller flerdubbeltdjup in- och utlagring och finns också i ett Orbiter-utförande. Konfigurationen av Exyz sker enligt en effektiv byggsatsprincip: Exyz-komponenterna serietillverkas, förmonteras på fabriken och kan tas i drift på mycket kort tid. 

MAXIMAL ENERGI- OCH KONSTNADSEFFEKTIVITET

Staplingskranen Exyz garanterar maximal energi- och kostnadseffektivitet i pallager

EXYZ staplingskran

Idealisk lösning för helautomatisk pallagring.

ENKEL INTEGRERING I TOTALLÖSNINGEN

Beteckningen ”Exyz” beskriver exakt vad som utmärker denna staplingskran. ”E” står för effektivitet i energiförbrukning och prestanda i alla de tre riktningarna ”x”, ”y” och ”z” som staplingskranarna arbetar i.

Genom konsekvent användning av den senaste styrtekniken kräver Exyz endast ett minimalt säkerhetsutrymme och stöder detta med en kompakt integrerad design av golvtravers, lyftaggregat och mast. Detta innovativa mastkoncept från SSI SCHÄFER är unikt på marknaden. Integrerat i masten kan rörliga motvikter monteras, som kan kompensera för upp till en tredjedel av pallaggregatets egenvikt. Det ökar effektiviteten samtidigt som energiförbrukningen minskar. Jämfört med konventionella maskiner ger det enbart vid lyftet en energibesparing på upp till 25 procent. Detta är en del av Green Crane Technology från SSI SCHÄFER. Till denna teknik hör också: 


·         Energioptimerade överlappande körvägar för flera staplingskranar

·         Direktkoppling till motorstyrningen för överföring av bromsenergi från en motor
          till drivenergi hos en annan motor

·         Återmatning av bromsenergi till elnätet

·         Behovsanpassad justering av staplingskranens hastighet och acceleration

Som alla lagerhanteringsmaskiner från SSI SCHÄFER är Exyz del i i ett fullständigt automatiserat lagersystem, som består av ett höglager, en lämplig SRM lingskran, ett matchat transportörsystem och lämplig programvara.

 

  • Idealisk lösning för helautomatisk in- och utlagring av pallar och andra
    lastbärare

  • Moduluppbyggnad ger maximal tillförlitlighet genom beprövade komponenter och kvalitativ tillverkning

  • Maximal flexibilitet anpassad efter dina krav 

  • Korta leverans- och installationstider

  • Enkelt underhåll: enheterna kan servas från golvnivån

  • Effektiv energianvändning: Grön logistik

  • Effektiva mått: mer användbar lagringskapacitet genom kompakt konstruktion

SRM EXYZ

Nästa generation lagerhanteringsmaskiner för pallar.

Mer lagerkapacitet, flexibilitet and effektivitet.

Beteckningen ”Exyz” beskriver exakt vad som utmärker denna staplingskran. ”E” står för effektivitet i energiförbrukning och prestanda i alla de tre riktningarna ”x”, ”y” och ”z” som staplingskranarna arbetar i: körning, lyft och staplingsrörelser.

Den kompakta konstruktion medför en särskilt hög kundnytta: Attraktivt pris, minskad leverans- och installationstid parat med hög tillförlitlighet genom beprövade komponenter.

NEDLADDNING

Brochure Storage and retrieval machines EN

Brochure Storage and retrieval machines EN

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]