Staplingskran Exyz

Staplingskranen Exyz från SSI SCHÄFER är den idealiska lösningen för en helautomatisk lagring av pallar. Staplingskranen kan användas både i tropiskt klimat och i kyllager ned till -30 °C. Den är också lämplig för användning både i standardlager och i kanallager [link: Kanallager], rullfackslager och plocklager. Det möjliggör effektiva höglager i höjder från 8 meter upp till 45 meter.

Exyz övertygar genom sin maximala flexibilitet: Vår staplingskran kan användas som en- eller tvåmastare med en eller två lasthanterare för enkeldjup, dubbeldjup eller flerdubbeltdjup in- och utlagring och finns också i ett Orbiter-utförande. Konfigurationen av Exyz sker enligt en effektiv byggsatsprincip: Exyz-komponenterna serietillverkas, förmonteras på fabriken och kan tas i drift på mycket kort tid. 

MAXIMUM ENERGY AND COST EFFICIENCY

The Exyz storage-retrieval machine guarantees maximum energy and cost efficiency in pallet warehouses

Exyz storage-retrieval machine

Ideal solution for fully automated pallet storage.

ENKEL INTEGRERING I TOTALLÖSNINGEN

Beteckningen ”Exyz” är beskriver exakt vad som utmärker denna staplingskran. ”E” står för effektivitet i energiförbrukning och prestanda – detta just i alla de tredimensionella axlarna ”x”, ”y” och ”z” som staplingskranarna arbetar på.

Genom konsekvent användning av den senaste styrtekniken kräver Exyz endast ett minimalt säkerhetsutrymme och stöder detta med en kompakt integrerad design av golvtravers, pallyftare och mast. Detta innovativa mastkoncept från SSI SCHÄFER är unikt på marknaden. Integrerat i masten kan rörliga motvikter monteras, som kan kompensera för upp till en tredjedel av pallyftarens egenvikt. Det ökar effektiviteten samtidigt som energiförbrukningen minskar. Jämfört med konventionella maskiner ger det enbart vid lyftet en energibesparing på upp till 25 procent. Detta är en del av Green Crane Technology från SSI SCHÄFER. Till denna teknik hör också: 

 • Energioptimerade överlappande förflyttningsvägar för flera staplingskranar

 • Likströmskoppling av drivningsstyrningen för överföring av bromsenergi från en drivning till drivenergi hos de andra drivningarna

 • Återmatning av bromsenergi till elnätet

 • Behovsanpassad justering av staplingskranens hastighet och acceleration

Som alla staplingskranar från SSI SCHÄFER är Exyz inbäddad i ett fullständigt automatiserat lagersystem, som består av ett höglager, en lämplig staplingskran, ett samordnat transportörsystem och lämplig programvara.

 

 • Idealisk lösning för helautomatisk in- och utlagring av pallar och andra storlastbehållare

 • Byggsatsprincip: maximal tillförlitlighet med beprövade komponenter och serietillverkning

 • Maximal flexibilitet, konfigurerad efter dina krav 

 • Korta leverans- och installationstider

 • Enkelt underhåll: enheterna kan underhållas från golvnivån

 • Effektiv energianvändning: Grön logistik

 • Effektiv geometri: mer användbar lagringskapacitet genom kompakt konstruktion

SRM EXYZ

The next generation of storage and retrieval machines for pallets.

More storage capacity, flexibility and efficiency

New SRM-generation for more storage capacity, flexibility and efficiency.
The name "Exyz" is actually the exact name of all that with which the new storage and retrieval machine scores. "E" for efficiency in energy consumption and performance - and that in all three dimensional axes "X", "Y" and "Z" on which storage and retrieval machines work: travel, hoist as well as storage and retrieval movements. The compact construction leads to an especially high customer use: Attractive price, reduced delivery and implementation time as well as high reliability due to approved components.

DOWNLOADS

Brochure Storage and retrieval machines EN

Brochure Storage and retrieval machines EN

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]