Förpacknings­konstruktioner

Förpackningar är till för att skydda halvfabrikat och färdiga produkter på vägen från tillverkaren till konsumenten. Men det är ofta inte tillräckligt med en enda förpackningsenhet. SSI SCHÄFER har lösningen för säkert skydd under transporten: Förpackningar i individuella storlekar, perfekt anpassade till dina produkter.

LÄS MER
[---Image_alt---] Palettisation of filled workpiece carrier [DAM:IMAGE:SV:1122]

Förpackningskonstruktioner

[---Image_alt---] Workpiece carrier made from PP for eight parts [DAM:IMAGE:SV:1119]

Formsprutade hållarinsatser

[---Image_alt---] LTF container as workpiece carrier, LTF 6270 [DAM:IMAGE:SV:1123]

Specialtillverkade insatser

[---Image_alt---] ELB Cut & Weld [DAM:IMAGE:SV:1806]

Cut & Weld

[---Image_alt---] Palettisation of filled workpiece carrier [DAM:IMAGE:SV:1122]

Termoformade produkthållare

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]