Multiplans-shuttle Navette

Det flexibla multiplans-shuttlesystemet Navette från SSI SCHÄFER är lösningen för effektiv lagring och sekvenserad plockning av tråg, behållare eller kartonger i helautomatiska lager.

Navette integreras i stålkonstruktionen i det automatiska smådelslagret och styrs med hjälp av driv- och stödskenor i en körnivå. Med de två ovanför varandra anordnade dubbeldjupa lasthanterarna kan Navetten betjäna två lagerplan parallellt och flytta sammanlagt fyra transportenheter i en lastomgång. Resultatet är att Navetten jämfört med enplansshuttlen åstadkommer ett verkligt ”dubbelspel”, som minimerar gångtiden och fördubblar processeffektiviteten.

Den integrerade lyftdrivningen ger betjäning av upp till åtta lagernivåer per körnivå. Navette-lyften fungerar som länk mellan transportörsystemet och de enskilda Navette-körnivåerna. Deras antal och arrangemang i lagergången är fritt valbart. Genom att arrangera flera shuttles ovanför varandra kan lagret flexibelt konfigureras upp till maximalt 24 meters höjd.

Exakt skalbarhet med maximal tillgänglighet

Multiplans-shuttlesystemet Navette ger åtkomst till ett maximalt antal artiklar i lagergångarna genom en lasthanterare med justerbar bredd. Det innebär att lastbärare med dimensioner upp till 850 x 650 x 560 mm och en maximivikt på 50 kg kan lagras in och ut. Samtidigt kan det modulära Navette-systemet anpassas exakt till din aktuella ordervolym, din önskade genomströmning och din individuella artikelstruktur.

De frånkopplade systemkomponenterna kan flexibelt konfigureras, expanderas, bytas ut och förnyas eftersom de är oinskränkt tillgängliga medan systemet är i drift. Det sedan åratal beprövade Navette-systemet utmärker sig genom maximal tillgänglighet och samtidigt hög processeffektivitet och flexibilitet. Det gör systemet till en idealisk lösning för e-handeln.

NAVETTE

Ökad effektivitet i helautomatiska smådelslager.

The flexible multi-level Navette shuttle system from SSI SCHAEFER

The Navette multi-level shuttle system enables you to access a vast range of articles in storage aisles, using adjustable-width load handling devices.

MULTIPLANS-SHUTTLE NAVETTE: HÖGRE PROCESSEFFEKTIVITET GENOM TVÅ LASTHANTERARE OVANPÅ VARANDRA

Förutom med det automatiska smådelslagret kan Navette-systemet även kombineras med vår revolutionerande och patenterade 3D-MATRIX Solution®, vilket innebär en ytterligare ökning av effektiviteten.

Tillsammans med multiplans-shuttlen Navette på X-axeln används Navette-lyftar och transportörsystem på Y- och Z-axeln. De Navette-systemkomponenter som används i lagersystemet är konstruerade så att de ska fungera i perfekt samspel, eftersom de konsekvent arbetar parallellt och oavhängigt av varandra. Frånkopplade transferplatser i stålkonstruktionen tjänar som buffert mellan ett flertal Navette-shuttles och Navette-lyftar, alla med sin individuella åtkomst till lastbärarna. Detta möjliggör en sekvenserad utlagring till valfritt antal arbetsplatser, som är anknutna med hjälp av transportörsystemet, liksom också en lastoptimerad inlagring.

Detta resulterar i en högdynamisk och effektiv vara-till- person plockning, lagring, buffring och individuell sekvensering – allt i ett system. De hämtade varorna förs exklusivt till de respektive anslutna plock- och distributionsplatserna utan att buntas eller fördelas.

  • Fördubblad processeffektivitet genom ”dubbelspel” med minimerade körtider

  • Integrerad sekvensering genom frikopplad transfer mellan Navette-shuttles och -lyftar

  • Individuell lagerkonfiguration genom skalbart antal och arrangemang av Navette-shuttles, körnivåer och lyftar upp en maximal höjd av 24 m

  • Flexibel och optimerad anslutning av arbetsplatser genom 3D-MATRIX Solution®

  • Hantering av och åtkomst till maximalt antal artiklar i en körnivå

  • Investeringssäker utbyggbarhet genom modulära och frikopplade komponenter

  • Internationellt beprövat lagersystem med maximal tillgänglighet

  • Energieffektivitet genom multiplans-shuttleteknik

CASE STUDY KARL STORZ GMBH & CO KG

SSI SCHÄFER har implementerat ett mycket dynamiskt Navette Warehouse i enlighet med 3D-MATRIX Solution® för Karl Storz GmbH & Co KG som huvudentreprenör. En systemdesign med maximal flexibilitet och expansion i åtanke, 120 000 lagerförvaringsplatser och användningen av 42 innovativa Navette-shuttles har ökat effektiviteten hos Karl Storz med mer än 20 procent jämfört med konventionella systemkoncept.

 

DOWNLOADS

Shuttle Systems brochure

Shuttle Systems brochure

1.0 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]