Schäfer Carousel System

Maximal ekonomi
1 000 plockningar per timme, 50 procent högre lagertäthet och ett modulärt systemkoncept gör Schäfer Carousel System till din skalbara och intelligenta systemlösning för dynamiska orderplockningsprocesser med hög prestationsnivå och maximal ekonomisk effektivitet.

SCS är en idealisk lösning för hantering av smådelar och produkter med långsammare omsättning. Dit hör farmaceutiska produkter, kosmetik, elektronikkomponenter, medier, livsmedel samt standardkomponenter och smådelar.

Outbound goods

The SCS can also be effectively utilised as a shipping buffer for previously picked, outbound shipments.

SCHÄFER CAROUSEL SYSTEM: HÖGEFFEKTIVA LAGER- OCH PLOCKPROCESSER I TRÅNGA UTRYMMEN

Standard-SCS består av fyra roterande karuseller, var och en med frånkopplade lastnings- och losssningsenheter. De kompakta och utrymmesbesparande hyllarrangemangen möjliggör en kapacitet på upp till 6 000 behållare för ett standardsystem med fyra karuseller.
Varje systemmodul är i grunden ett automatiskt smådelslager baserat på standardbehållaren. De behållare som tillhandahålls är egentillverkade. De kan indelas i 8 olika fack och har en kapacitet på upp till 25 kg. Lagerplatserna betjänas av helautomatiska hissar med lasthanterare.
På vertikala och horisontella transportvägar hämtar de behållare från lagerplatserna i de fyra gångarna och överför dem till det integrerade transportörsystemet (loopen) i cirkulationssystemet. Denna loop transporterar behållarna till plockplatserna. Den avsiktliga frånkopplingen av rörelserna möjliggör en fördubbling av hissarnas kapacitet jämfört med konventionella intralogistiksystem. Dessutom kan påfyllningsprocesserna enkelt integreras i plockprocessen utan effektminskning.

SCS är ett skalbart och modulärt standardsystem och kan därför levereras med kort varsel, snabbt anpassat till dina individuella behov och omgående klart att användas. Detta garanterar korta installationstider och en långsiktig investeringssäkerhet. När dina kapacitetsbehov växer, växer också SCS genom installation av ytterligare moduler eller enstaka lagergångar.

Den konsekventa och ergonomiska implementeringen av vara-till-person-principen är en viktig faktor för hög kontinuerlig genomströmning och icke tröttande arbete. Det tydliga användargränssnittet bekräftar, leder och kontrollerar varje plockprocess med Pick by Light och Put to Light-systemen. Plockplatserna kan konfigureras som Pick to Tote eller Pick to Bucket.
Genom dessa optimerade arbetsprocesser kan plockkvoten per medarbetare höjas till upp till 1 000 plockningar per timme och felkvoten reduceras nästan till noll. Arbetsplatsen kan utföra alla lagerfunktioner: Plockning,varumottagning, returhantering, inventering samt andra artikelhanteringsuppgifter.

 • Kombinerat sorterings- och plocksystem

 • Vara-till-person-plocksystem (låg bulleremission)

 • Optimalt ytutnyttjande

 • Enorm effektivitetsökning

 • Optimalt materialflöde, kortare orderledtider

 • Högdynamiskt system på minsta möjliga utrymme

 • Nollfelsplockning

 • Konsistent in- och utlagringseffektivitet oberoende av fyllnadsnivå (>250 in/utlagringar per timme)

 • Maximalt skonsam produkthantering

 • Låg energiförbrukning och förslitning

 • Utomordentlig integrerbarhet och kompatibilitet hos systemet

 • Innovativ lagerteknik: betydande lagertäthet

 • Lagerföring i realtid

 • Övervakning av utgångsdatum

 • Batchspårning

 • Maximal tillförlitlighet och tillgänglighet

SCHAEFER CAROUSEL SYSTEM

Handling of small parts with medium to slow-moving products.

The SCS picking system

The SCS picking system increases the picking performance by a factor of 6 to 10 by a zero error rate at the same time. A multifunctional work station allows picking and storage operations to be concentrated in one place. In order to guarantee a 100% assignment all movements are monitored via optical sensors. The multifunctional workstations are designed not only for goods received and item picking but also for returned goods processing. The pick to bucket option allows it to pick and transfer the items via a belt conveyor to the order tote at a central filling point. For large, heavy or fragile items the SCS offers the pick to tote option. The number of items is displayed by a pick by light system. The destination is also displayed to the operator. The exchange of order totes is fully automatic.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]