Schaefer Miniload Crane

Schäfer Miniload Crane (SMC) är den idealiska staplingskranen i den helautomatiserade smådelslogistiken. SMC möjliggör lagring och plockning av behållare, kartonger och tråg liksom även ökad genomströmning i smådelslagret [link: Smådelslager]. Staplingskranen utnyttjar utrymmet optimalt – även i små lager – och garanterar säker förvaring av känsliga eller värdefulla varor. SMC kan utan problem användas även i fryslager.

Tack vare de många olika typerna av lasthanterare finns det nästan inga inskränkningar när det gäller formen eller ytan på de produkter som ska lagras eller buffras. Tillsammans med SMC som en- eller tvåmastvariant är lasthanterarna optimalt konfigurerade för att motsvara dina behov. Den modulära byggsatspricipen ger en individuell layout och ett optimalt pris-prestanda-förhållande.

SMC är konstruerad för kvalitet och lång livslängd, ända till den sista skruven. Innovation, kundrespons och nya energieffektiva tekniker och alternativ är bara några av orsakerna till att vi ständigt optimerar den elektromekaniska utformningen av SMC

SCHAEFER MINILOAD CRANE GALLERY

HYLLAUTOMATISERING FÖR SMÅDELSLOGISTIK

Den genomtänkta konstruktionen av SMC är utformad för maximal kundnytta. Kontinuerlig användning av högkvalitativt stål garanterar hållbarhet och säkerhetsmarginaler till låg kostnad. Genom mastens diagonala förstagning har både låg vikt, hög dynamik och därmed också hög genomströmning uppnåtts. Även det rullande chassit med stålskena och den beprövade Omega-drivningen är utformat för att ge hög tillgänglighet.

Eftersom vi också har utvecklat styrningen till SMC själva, kan den anpassa sig individuellt dina behov, till exempel genom lämpligt beteende vid acceleration och bromsning. Som alternativ till SSI SCHÄFERs lagerhanteringsprogram WAMAS® kan SMC även styras direkt av SAP Extended Warehouse Management.

 • Optimering av lagervolymen (flerdubbeldjup inlagring möjlig)

 • Tillförlitlig plockning av behållare, kartonger och tråg

 • Ökad genomströmning i smådelslagret

 • Kan anpassas till din individuella lagringsstrategi tack vare byggsatsprincipen

 • Säker lagring av känsliga eller värdefulla varor

 • Hög leveranstillgänglighet (same day/next day delivery)

 • Korta orderledtider

 • Flexibel anpassning till ändrade logistikparametrar och -processer

 • Lämplig för användning i djupfryslager

 • Minimal energiförbrukning

 • Lågt slitage

 • Optimalt pris-prestanda-förhållande 

With the Schaefer Miniload Crane (SMC), SSI SCHAEFER completely covers rack automation for totes, cartons, and trays and presents the ideal solution for maximum use of vertical storage while using very little floor space. Since there are a variety of load handling devices to choose from, there are almost no restrictions to the form and surface of the items to be stored or buffered.

 

DOWNLOADS

Brochure Storage and retrieval machines EN

Brochure Storage and retrieval machines EN

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]