LTB container- storage and transport container

Smålastbehållare

Smålastbehållare

  • Behållarsystem: rätt behållare för varje användning

  • Konstruktiva förpackningar: individuella förpackningslösningar som garanterar säkerheten för dina produkter

  • Staplingskranar och shuttle-system för behållare, kartonger och hyllplan: för dynamisk materialtransport

  • Smådelslager: platsbesparande hyllsystem för lagring av smådelar

Dessutom omfattar vår produktportfölj även hyllsystem med entresolplan. Här kan du välja mellan fribärande plan och plan som bärs upp av hyllsystem. Med våra system kan du utnyttja det befintliga utrymmet optimalt. Gestaltningsmöjligheterna är närmast obegränsade.

[---Error_NoJavascript---]