WAMAS® GO!

Startlösningen för lagerhantering

WAMAS® GO! är den idealiska lösningen för medelstora manuella lagersystem. Samtidigt utgör den grunden för manuell lagerhantering. Denna mycket standardiserade instegsversion är till 100 procent baserad på det framgångsrika logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER med mer än 1 200 installerade system. 
Grunden för manuella lager: WAMAS® GO! 
Vår logistikprogramvara WAMAS® GO! erbjuder en lång rad funktioner för lagerhantering samt ett brett spektrum av gränssnitt till ERP och andra tredjepartssystem.
WAMAS® GO! växer med dina behov tack vare sin modulbaserade skalbarhet och sina uppgraderingsmöjligheter. Dessutom kan systemet utan problem kombineras med SSI SCHÄFERs lagerteknik. Till exempel kan de halvautomatiska lagerlösningarna lagerautomaten LogiMat® och våra mobila pallställ integreras fullständigt i WAMAS® GO! 
WAMAS® GO! stöder och optimerar följande lagerprocesser: 

WAMAS® GO!

WAMAS® GO! - Solution for Small and Medium-Sized Enterprises, Warehouses

Not entirely up to date regarding your stock? Looking for optimization potential in your warehouse? Do you consider taking inventory a burden? If so, you have come to the right place! While you concentrate on your business, we will take care of the optimization of your warehouse for you!
WAMAS® GO! is an expandable warehouse management system that supports customers in their storage and retrieval processes as well as in order picking, thereby optimizing the flow of goods.

WAMAS GO!

WAMAS® GO! is the ideal solution for middle-sized, manual storage systems

Med WAMAS® GO! har du alltid grepp om det aktuella lagerbeståndet och dina leveransorder. Systembaserad in- och utlagring och permanent lagerinventering ger löpande lagersäkerhet. Automatisk planering och styrning av plockningen garanterar att leveranserna sker i rätt tid och att leveranskvaliteten ökar. Med WAMAS® GO! kontrollcenter har du alltid överblick över processerna och kan ingripa vid behov.

 • Snabb ROI

 • Låga underhållskostnader

 • Hållbara besparingar

 • Hög investeringssäkerhet

 • Regelbundna uppgraderingar

 • Beprövad serverarkitektur

 • 24/7 support i hela världen

 • Modernt användningskoncept

 • Ständigt tillgängligt

 • Öppet för framtida ändringar

 • Intuitiva materialflödesvyer

 • Dashboard och nyckeltal

Med WAMAS® GO! kan du förbättra ditt lagerutnyttjande och optimera transportvägarna i lagret. Systemet stöder dina medarbetare i det dagliga arbetet. Och det leder till en tydligt ökad effektivitet. WAMAS® GO! är det perfekta sättet att minska dina kostnader. Den intuitiva användningen gör att nya medarbetare snabbt sätter sig i systemet. Vid behov kan du också själv modifiera lagerprocesserna med WAMAS® GO!

 • Standardiserande processer

 • Transparent lagerföring

 • Lagerplatsoptimering

 • Genomgående processäkerhet

 • Tids- och ruttoptimering

 • Reducerade orderledtider

DOWNLOADS

WAMAS® GO Warehouse Management System brochure 2017 English

WAMAS® GO Warehouse Management System brochure 2017 English

318.2 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]