Human and Robotic

Trender och innovationer i intralogistiken

Trender och innovationer inom intralogistiken
Framtiden för intralogistiken påverkas av många sociala och tekniska utvecklingar. Som ett nyckelelement i värdekedjan, som blir mer och mer digitaliserad, kan intralogistiken helt enkelt inte undgå dessa utmaningar. I stället måste den om möjligt ligga steget före. Därför menar många experter att logistiken måste spela en föregångsroll i den fjärde industriella revolutionen.

På de följande sidorna presenterar vi några av de trender och innovationer som alla bör känna till som idag sysslar med intralogistik.

[---Error_NoJavascript---]