[---Image_alt---] Innovations and Trends in material handling and logistics [DAM:IMAGE:SV:1809]

Trender och innovationer i intralogistiken

Framtiden för intralogistiken påverkas av många sociala och tekniska utvecklingar. Som ett nyckelelement i värdekedjan, som blir mer och mer digitaliserad, kan intralogistiken helt enkelt inte undgå dessa utmaningar. I stället måste den om möjligt ligga steget före. Därav menar många experter att logistiken måste spela en föregångsroll i den fjärde industriella revolutionen.

[---Error_NoJavascript---]