Megatrend connectivity: Allt är uppkopplat

Världen är mer och mer organiserad i nätverk. Online eller offline, alla har vi en mängd anknytningar till andra, ofta bara mycket lösa, men nästan alltid digitaliserade. Smarta enheter som är anslutna till varandra och kommunicerar med varandra via internet blir mer och mer alldagliga följeslagare i vårt liv. På alla områden i livet, både professionellt och privat, använder vi dem, uppkopplade och smarta.

Tekniska innovationer:

 • Digitalisering – allt som kan digitaliseras blir digitaliserat

 • Internet of things – enheterna kommunicerar med varandra mer och mer

 • Big data – intelligent analys skapar nya insikter och affärsmodeller

 • E-handel och mobil handel – växande efterfrågan på omedelbar leverans

 • SoLoMo (social, lokal, mobil) – samverkande, lokala och mobila teknologier

 • Lead management – blir ett måste för varje företag

 • Pop-up money – fler och fler ”parallellvalutor” uppstår (exempel: bitcoin)

​​​​​​​Ett urval aktuella utvecklingar:

 • Marknadssektorer och hela marknader konvergerar, nya typer av ekosystem uppstår. Företag utvecklas till öppna nätverk för värdeskapande.

 • Genom tilltagande individualisering och "singling out" söker människor kontakt och anknytning till andra via temporära gemenskaper som samlas kring ett visst ämne. ”Intressegrupp-tänkande” och ett slags klubbmentalitet får ökad betydelse.

 • Uppkoppling och digitalisering hänger oskiljbart samman. Genom den tilltagande digitaliseringen skapas hela tiden nya gränssnitt, ytor och handlingskoncept.

 • Kombinationen av smarta bärbara enheter med konsumtionsvaror och prognosprogram gör det lättare för företag att beräkna individernas behov och tillhandahålla riktade erbjudanden om produkter och tjänster anpassade för deras situation. Detta påverkar de mest olikartade branscher och distributionskedjor.

 • Analoga värdeskapandeprocesser, erfarenheter, produkter och tjänster digitaliseras alltmer. Nya affärsmodeller får uppsving. Nästan varje dag uppträder nystartade sociala medier på marknaden. E-handeln vinner marknadsandelar i rasande fart.

 • Vänskapskontakter, rådgivning och försäljning äger allt oftare rum på internet. Onlinenätverk och intressegrupper för speciella frågor blir allt viktigare för kundkontakterna.

[---Error_NoJavascript---]