Megatrend globalisering: Ökande effekter på samhället

Den fortskridande globaliseringen kännetecknas av en allt större integration och internationalisering av marknader och växande inverkan på samhället, från utbildningssystemet till privatliv och relationer.

​​​​​​​Utveckling:

  • Ökande export och mer deltagande av tillväxtländer i världshandeln och den ekonomiska tillväxten. En ny medelklass växer fram i de framväxande ekonomierna (BRIC, Next Eleven) och i Central- och Östeuropa.

  • Den etablerade ”medelklasspuckeln” i industriländerna krymper. De sociala systemen utsätts för ökande påfrestningar och det finns fler och fler superrika med växande förmögenheter.

  • Alla genomförbara och ekonomiskt rimliga möjligheter till automatisering utnyttjas. Maskiner övertar stegvis monotona eller tröttsamma arbetsuppgifter. Människans ansvar förskjuts. Arbetet blir lättare, värderingar förändras från det materiella till det immateriella.

  • Den tilltagande globaliseringen leder till en starkare regionalisering. Regionala produkter blir viktiga värdeskapande faktorer.

  • Gränserna mellan olika kulturer suddas ut mer och mer.

  • Nationella, europeiska och multilaterala lagar och regeringar blir alltmer koordinerade och ett tvingande krav i den globala konkurrensen.

[---Error_NoJavascript---]