Megatrend individualisering:

Sedan mer än 100 år präglas samhället av en strävan efter autonomi och självbestämmande. Samtidigt har de klassiska hierarkiska modellerna förlorat i betydelse. Människor formar och visar sin identitet och personlighet genom sin konsumtion och sitt sökande efter nya relationer. Viktiga beslut i livet uppskjuts för att hålla alla alternativ öppna så länge som möjligt.

Tekniska innovationer:

  • ”Fabbing” – individuell småskalig tillverkning av produkter med 3D-skrivare

  • Rapid manufacturing – användning av professionella 3D-skrivare för individualiserade produkter

Utveckling:

  • Traditionella livsmönster förändras som resultat av en längtan efter ett personligt ”äkta liv”, tillsammans med ett behov av självförverkligande. Byte av arbetsplats, bostadsort, partner – ett CV består nu mer och mer av avslut och nystarter.

  • Människor använder internet som plattform för självuppvisning och för att offentliggöra privat innehåll. Allt fler do-it-yourself-webbsidor dyker upp , som understryker önskan efter individuellt formade ting för dagligt bruk.

  • Fritt valda tillhörigheter, som vänner och intressegrupper, ersätter den traditionella familjen.

Dem kommersiella potentialen ligger i utveckling av individanpassade produkter och tjänster på grundval av modulkoncept.

[---Error_NoJavascript---]