Megatrend New work: Den kreativa klassen

Övergången från det industriella samhället till ett kunskapssamhälle, som bygger på att skapa immateriella värden, leder till en förändring av företagsstrukturerna och arbetsgivarnas sätt att handla. Inom områden som service, information och kreativitet blir arbetskraften den väsentliga faktorn före ekonomin. Processer, erfarenheter och idéer blir alltmer betydelsefulla. Gränserna mellan privatliv och yrkesliv suddas ut mer och mer. Även fast anställda eftersträvar självständighet i sitt dagliga arbete.

​​​​​​​Utveckling:

  • Kunskapsarbetare, egenföretagare och morgondagens rika kommer att utgöra den kreativa klassen. De njuter av livets goda, utnyttjar den ”nya lyxen”, och deras anhöriga är världsmedborgare som samtidigt känner ansvar för sin egen region.

  • Den kreativa klassen uppskattar topprestationer, kvalitetshantverk, spjutspetsteknik, transparens, uthållighet, vänskap, självoptimering och livskvalitet. De omdefinierar arbetet genom att kräva flexibla arbetstidsmodeller, mer autonomi och självförverkligande. Karriärbiografier blir till multigrafier med sikte på ett livslångt levande.

  • Mobilt, platsoberoende arbete som ger de bästa utvecklingsmöjligheterna för den egna kreativiteten, liksom en god work-life-balance, blir den standard som förväntas. Bara den som positionerar sig som en attraktiv arbetsgivare, med flexibla arbetstider, sabbatsår, work-life-balance-principer och meningsfulla arbetsuppgifter, kan attrahera de bästa talangerna och behålla dem.

[---Error_NoJavascript---]