Standardisering och datasäkerhet

Men uppkopplingen går ännu längre. Rainer Buchmann, vd för SSI SCHÄFER Automation GmbH, beskriver ett exempel: ”Ett paket som lämnar lagret kan föra med sig all väsentlig information: innehåll, status, destination, ursprung etc. Denna information är så detaljerad att paketet kan ’tala om’ för transportören var på rutten som det ska avlämnas och var det kan lastas på bästa sätt.” 

Detta innebär att datautbyte över företagsgränserna måste vara möjligt. Och här finns en rad hinder som måste övervinnas. De största hindren är bristen på standardisering och datasäkerheten. 

”Över hela kedjan måste data kunna utbytas mellan olika företag”, förklarar Thilo Jörgl, chefredaktör för branschtidningen Logistik heute. ”Företag som erbjuder slutna system för intralogistik kommer att få problem, eftersom systemen komplicerar detta datautbyte eller till och med förhindrar det.” 

En standardisering av systemen är helt ofrånkomlig i Industri 4.0-åldern. ”Marknaden kommer mycket snart att kräva öppna standarder”, det är Rainer Buchmann säker på. ”Men frågan om datasäkerheten är fortfarande olöst. Därför måste en sådan standard vara generell.” 

Det finns redan initiativ från både företag och regeringen som tar sikte på detta problem. För företagens data betyder det att de inte längre kan ligga enbart i deras interna högsäkerhetsservrar, utan måste finns i molnet, ett annat viktigt element i Industri 4.0.

[---Error_NoJavascript---]