Utmaningar för intralogistiken

Logistikföretag som fortfarande håller fast vid de ganska stela och relativt endimensionella systemen för lagring och leverans av varor kommer snart att få stora svårigheter att förbli konkurrenskraftiga. Många företag använder redan partiellt eller helt automatiserade transportsystem. Frågan för logistikföretagen är därför vilka steg som är nödvändiga för att inte hamna på efterkälken. 

I framtiden kommer integration mellan data- och transportlogistik att spela en viktig roll. Särskilt i samband med sakernas internet (IoT) kommer intelligenta, autonoma fordon att erbjuda automatiserade och flexibla logistiklösningar som för närvarande knappt kan anas. Betraktar man utvecklingen i ett e-handelsperspektiv, där produktionen ständigt ökar samtidigt som allt mindre partistorlekar ska transporteras, så kommer produktionsenheterna knappast att kunna fungera utan en flexibel och smidig transportlogistik. Med tanke på detta kan den fjärde industriella revolutionen (där nyckelordet är ”Smart Factory”) bara förverkligas om råvaror, produkter i arbete och färdiga produkter kommer till sina destinationer i rätt tid med hjälp av intralogistiska automatiserade processer. 

Dessa slutsatser har dock ännu inte fått allmän acceptans inom logistikbranschen. ”De mindre och medelstora företagen är fortfarande relativt konservativa i denna fråga. Många väntar på vad storföretagen ska göra. Sedan kan de kopiera dem om några år, eller decennier”, konstaterar Thilo Jörgl. Men detta är ingen bra strategi i en tid då digitaliseringen avancerar i ett rasande tempo. ”Men det finns mindre komponenter, exempelvis predictive maintenance, som redan idag kan implementeras utan problem även av små företag.” 

Det understryks också av Rainer Buchmann på SSI SCHÄFER: "Moderna maskiner och system har oftast alla nödvändiga element inbyggda. Det gör att alla företag, oavsett storlek, redan har grunderna för Industri 4.0 hos sig.”

[---Error_NoJavascript---]