Megatrend mobilitet, Rörlighet och aktsamhet

Förutom transport av människor, varor och information omfattar mobilitet också den växande mentala flexibiliteten när det gäller sådant som karriärval, övergång mellan livsfaser eller livslångt lärande. Inom många av framtidens yrkesområden är livslångt lärande, med flexibilitet i tid och rum, ett grundläggande krav i konkurrensen – med maskinerna och om de välbetalda jobben

​​​​​​​Utveckling

  • Konkurrenskraften hos företag och medarbetare i en globaliserad värld är till stor del kopplad till deras mobilitet. Globaliserade företagsstrukturer blir mer och mer flytande.

  • Folk förväntar sig mobilitet dygnet runt. Mobilitetsrelaterade nyheter och affärsmodeller som bildelning (carsharing) får ökat genomslag. Antalet carsharing-användare kommer att öka från 0,7 miljoner 2011 till 15 miljoner 2020.

  • Mer mobilitet medför också mer miljöbelastning och förutsätter att nya hållbara tekniska lösningar utvecklas.

  • Vår längtan efter hembygd, stabilitet, lugn och äkta närhet är en mottrend till mobilitet. Kraven på koordinering och kommunikation kommer att drastiskt intensifieras eftersom fler och fler anställda kommer att arbeta tillsammans på gemensamma projekt men på olika platser. Som konsekvens kommer ”aktsamhet” att behövas som en stabiliserande kraft.

[---Error_NoJavascript---]