AMADEUS_Copyright_DS_AUTOMOTION.jpg

AGV för stora lastbärare

Transportera stora lastbärare med AGV:er – SSI Heavy Load AGV:er

Autonoma transportsystem gör materialflödena effektivare och mer kraftfulla. Detta gör AGV:er till en viktig del av värdekedjan.
För en perfekt integration i lagerorganisationen kan automatiskt styrda fordon anpassas efter olika tillämpningar och användningsområden.

För stora lastbärare såsom pallar, rullcontainrar, gallerpallar eller stora plastlådor kan du överväga olika system med automatiskt styrda fordon med gaffeltruck eller olika transportörelement.

Valet av en lämplig AGV-lösning bestämmer ett antal ramvillkor och faktorer inklusive

  • Transportuppgift

  • Lagermiljö

  • Lastbärare

  • Vikt

VÅRA SSI HEAVY LOAD AGV:ER FÖR STORA LASTBÄRARE KAN KLASSIFICERAS ENLIGT NEDANSTÅENDE FUNKTIONER.

Icon_agv_low_lifter.png

Till funktionsgruppen Låglyftare hör alla fordon som kan förflytta stora lastbärare mellan överlämningsstationer nära markhöjd. Lasten hämtas av en gaffel med last- och styrrullar. Lyftgafflarna kan justeras upp till 200 mm parallellt med golvet i höjdled, så att lastbärarna kan höjas eller sänkas därefter.

Icon_agv_high_lifter.png

AGV:er i kategorin Highlifters har en begränsad lyfthöjd på upp till 8,5 meter och används för att hämta pallar och lämna dem vid överlämningsstationer på låg höjd. I lager med låg till normal varuomsättning är de en kostnadseffektiv lösning för hantering av europallar och gallerpallar mellan golvet och transportsystemet eller låga pallställage.

Icon_agv_reach_truck.png

AGV-funktionsgruppen Skjutstativtruckar innefattar alla fordonstyper som gör det möjligt att hantera tunga laster på hög höjd (upp till 10 m). För att hämta lasten skjuts stativet framåt så att gafflarna ligger fritt framför fordonet och kan sänkas till marken. Lasten transporteras dock innanför hjularmarna när stativet dras tillbaka, vilket förbättrar stabiliteten vid körning och minskar behovet av motvikt.

Icon_agv_counter_balance.png

Fordon i funktionsgruppen Motviktstruckar karakteriseras av den motvikt som är inbyggd i fordonet. Gafflarnas vikt fungerar som motvikt till lasten. Fordonen är optimala vid hämtning av stora lastbärare. Eftersom motviktstruckar är utrustade med friliggande lyftgafflar, ställer de inte för höga krav på överlämningsplatsen.

Icon_agv_narrow_aisle.png

Fordon i kategorin Smalgångstruckar är specialkonstruerade för användning i lager med smala gångar. Smalgångslager är särskilt lämpliga för att uppnå en hög utnyttjandegrad. Detta leder även till särskilda krav på de AGV:er som används i den här miljön. Till exempel har gaffeltruckar inget manöverutrymme i ett lager med smala gångar på grund av den avsevärt mindre bredden. Därför har smalgångstrucken med autonomt navigationssystem konstruerats med antingen gafflar som kan vridas 180 grader i förhållande till transportriktningen samt fällas ut och dras in lateralt eller ett lyftbord.

Icon_agv_platform.png

AGV:er med plattform är perfekta för intern transport av vagnar, små backar eller hyllor. Den kompakta lasten hämtas genom att fordonet körs under och sedan lyfter upp lastbärarna med den egna lyftfunktionen. Fordonen imponerar med maximal säkerhet för personer och maximal mobilitet, dvs. de kan köra i alla möjliga riktningar.

Icon_agv_conveyor_deck.png

AGV:er i kategorin Conveyor bana är AGV-system som är utrustade med kedje-, rull- eller specialtransportörer. De gör det möjligt att snabbt överlämna pallar till permanenta transportörlinjer. Detta gör transporter mellan två överlämningsstationer snabba och enkla. För att inkludera olika transportörhöjder, kan dessa AGV:er utrustas med lyftfunktion.

Icon_agv_multi_pallet.png

Dessa AGV:er kan transportera flera lastenheter eller pallar per transportaktivitet. Dessa fordon kan antingen använda lyftgafflar för att hämta flera lastbärare som är staplade eller ligger sida vid sida. Transportdäckets konstruktion gör det möjligt att använda flera lasthanteringsanordningar sida vid sida eller efter varandra. Dessa kan i sin tur vara utrustade med kedje- eller rulltransportörer.

Icon_agv_lift_carry.png

De kompakta AGV:erna i kategorin Lift & Carry är utrustade med en projektspecifik lasthanteringsanordning. Dessa är konstruerade för transport av små, kompakta laster så som staplar av små lastbärare på vagnar, små hyllor eller gallerpallar. Normalt används Lift & Carry-AGV:er inom tillverkning om det färdigställda partiet ska transporteras till leveransavdelningen i form av staplade små lastbärare på rullplattor.

Icon_agv_picking.png

AGV:er som är tilldelade till en funktionsgrupp för plockning automatiserar materialtransport under plockningen. Automatiskt styrda fordon möjliggör ett självständigt utbyte av lastbärare och prioriterar ordrar genom att sammankoppla dem med smarta IT-system. På så sätt sörjer AGV:er för optimerade rutter. Fordonen används enligt person till gods-principen, vilket både stödjer ergonomisk plockning av enskilda kollin och plockning av flera ordrar.

Icon_agv_heavy_duty.png

Vid transport av tunga laster inom företaget är fordon i kategorin Heavy Duty den perfekta lösningen. De kan användas för transport av mycket tunga och formlösa kollin som kan rubbas ur sitt läge under transporten. De kan transportera laster på upp till 50 ton inomhus. Transportfordon präglas även av maximal flexibilitet i fråga om utrustning. I området med tunga laster kan de utrustas med lyftbord, rulltransportörer eller särskilda lasthanteringsanordningar som klämmor eller tänger.

Icon_agv_assembly_line (1).png

Fordon för monteringslinjer gör det möjligt att automatisera processer inom produktionslogistik – från produktionskedjan till matrisproduktion.

agv_collage.jpg

Conveyor System

Automated Guided Vehicles

WEASEL® autotruck AGV med kartong

AGV för små behållare

WEASEL® Autotruck med kartong

AGV WEASEL®

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?