Icon_agv_lift_carry.png

Lift & Carry

De kompakta AGV:erna i kategorin Lift & Carry är utrustade med en projektspecifik lasthanteringsanordning. Dessa är konstruerade för transport av små, kompakta laster så som staplar av små lastbärare på vagnar, små hyllor eller gallerpallar. Normalt används Lift & Carry-AGV:er inom tillverkning om det färdigställda partiet ska transporteras till leveransavdelningen i form av staplade små lastbärare på rullplattor.