Navigering

Till skillnad från traditionella automatstyrda transportsystem kräver WEASEL® inget omfattande sensorsystem och inga komplexa styrsystem. WEASEL®-navigerar längs en optisk bana snabbt och enkelt och som kan anpassas flexibelt efter dina behov. WEASEL® når hastigheter på upp till 1 m/s på sträckor med upp till 20 procents stigning. WEASEL®-systemen är flexibla, skalbara och kan utan omfattande arbete integreras i befintliga interna logistiklösningar. Det standardiserade styrprogrammet är snabbt och enkelt att installera. Det gör att systemet kan skalas upp eller ner med kort varsel. Transportorderna kan genereras antingen manuellt via radiokommunikation (stand-alone-lösning), med ett tredjepartssystem som exempelvis produktionsmaskiner med PLC, eller också med ditt materialflödessystem. En fleet controller hanterar transportorderna och fördelar dem till vagnarna. Strömförsörjningen sker via underhållsfria batterier, som laddas antingen manuellt i en laddningsenhet eller automatiskt med hjälp av golvkontakter.  WEASEL® kan arbeta upp till 16 timmar på en batteriladdning.

[---Error_NoJavascript---]