De centrala elementen i SSI Carrier System

  • Carrier, En rulladapter som tillförlitligt kan transportera de mest olika fickor och även identifiera dem via RFID eller streckkod. Den stora öppningen är väl lämpad för ett brett produktspektrum.

  • Ackumuleringstransportör, Ackumuleringstransportören transporterar, ackumulerar, separerar, sorterar och buffrar fickor på horisontella transportsträckor. Medbringaren kombinerar transport- och ackumuleringsfunktionen. Varor med olika tjocklek kan transporteras utan att avståndet mellan dem behöver definieras.

  • Växel, Förgreningselementet fungerar exempelvis som förbindelseled mellan cirkulations- och ackumuleringstransportörerna. Det kan placeras var som helst längs transportsträckan, vilket gör det möjligt att utforma linjesträckningen individuellt.

  • Cirkulationstransportör, Transportsystemets längd är nära nog obegränsad. Det kan transportera både horisontellt och vertikalt upp till en stigning på 30°.

  

[---Error_NoJavascript---]