SSI Carrier

SSI Carrier System: En moduluppbyggd transportör för transportfickor med många möjligheter för transport av hängande varor 

Kärnan i vårt SSI Carrier hängtransportörsystem är den primära lastbäraren, en rulladapter som löper på en inre skena. I den kan du allt efter behov hänga in olika sekundära lastbärare manuellt eller helautomatiskt. Det kan vara klädhängare, fickor eller formstabila boxar.

Rulladaptrarna och lastbärarna för de hängande varorna är försedda med RFID-transpondrar. Det gör att det här transportörsystemet är absolut tillförlitligt. Som alternativ kan även streckkoder användas. Högt genomflöde, lågt underhållsbehov och universell användbarhet upp till en vikt på 3 kg – det kännetecknar SSI Carrier. 

Många funktioner i ett system 

Det unika med SSI Carrier är de flexibla användningsmöjligheterna. Lagring, buffring, fördelning och sortering – allt detta görs med en enda typ av lastbärare.

 

SSI CARRIER: DET SMARTA SÄTTET FRÅN LASTNING TILL PACKNING

The SSI Carrier is a modularly designed pocket conveyor used for hanging transport of different items like shoes, electrical devices, toys, household appliances, cosmetics and garments.

SSI Carrier är en modulärt utformad facktransportör som används för hängande transporter av olika föremål som skor, elektriska apparater, leksaker, hushållsapparater, kosmetika och plagg.

SSI CARRIER

Den smarta och modulära sorteringsenheten för transportfickor SSI Carrier är SSI SCHÄFERs senaste från sitt sortiment för e-handel och flerkanalsdistribution. Med den här produkten utvecklade SSI SCHÄFER ett mycket kompakt och multifunktionellt hängtransportörsystem.

Det innovativa SSI Carrier-systemet imponerar särskilt tack vare dess flexibilitet i bruk. Ackumulering, buffring, fördelning och sortering möjliggörs med en enda lastbärartyp. En prestanda på upp till 10 000 lastbärare per timme, lågt underhåll och effektiv integrering av returer utmärker systemet.

SSI CARRIER

Pålitligt, mångsidigt och unikt

 • Carrier: En rulladapter som tillförlitligt kan transportera de mest olika lastbärare och även identifiera dem via RFID eller streckkod. Den stora öppningen är väl lämpad för ett brett produktspektrum.

 • Cirkulationstransportör: Transportörsystemets längd är nära nog obegränsad. Det kan transportera både horisontellt och vertikalt upp till en stigning på 30°.

 • Ackumuleringstransportör: Ackumuleringstransportören transporterar, ackumulerar, separerar, sorterar och buffrar lastbärarna på horisontella transportsträckor. Medbringaren kombinerar transport- och ackumuleringsfunktionen. Varor med olika tjocklek kan transporteras utan att avståndet mellan dem behöver definieras.

 • Växel: Förgreningselementet fungerar exempelvis som förbindelseled mellan cirkulations- och ackumuleringstransportörerna. Det kan placeras var som helst längs transportsträckan, vilket gör det möjligt att utforma linjesträckningen individuellt.

  

 • Hög systemprestanda på upp till 10 000 delar/lastbärare per timme

 • Utomordentligt hög sorteringsnoggrannhet, lastsäkring och processäkerhet

 • Liggande och hängande varor kan transporteras samtidigt 

 • Användarvänligt tack vare den enkla hanteringen

 • Flexibilitet genom optimalt utrymmesutnyttjande

 • Lång livslängd, lågt underhållsbehov

 • Kostnadseffektiv implementering av dynamiska lager

 • RFID-tekniken garanterar exakthet och förebygger fel

 • Optimerad sorteringsprocess

 • Returer blir snabbt åter tillgängliga

SORTERARE FÖR TRANSPORTFICKOR

Det högdynamiska felsorteringssystemet för e-handel och flerkanalsdistribution.

"The intelligent way" - från lastning till packning

SSI Carrier är en modulärt utformad pocket conveyorr som används för hängning
transport av olika varor som skor, elektriska apparater, leksaker, hushåll
apparater, kosmetika och kläder.

NEDLADDNING

Broschyr SSI Carrier

Broschyr SSI Carrier

525.3 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]