Innovativ styrning utan PLC och dator

SSI Autocruiser behöver varken PLC eller materialflödesdator för att hitta sin destination. Varje vagn har en liten ficka där ett destinationskort kan stickas in. När vagnen lastas läggs ett kort in som anger destinationen, exempelvis ”Färdigvarulager” eller ”Leverans”. På kortet anges destinationen med en streckkod. Vid varje förgreningspunkt på sträckan, alltså till exempel vid en växel, avläses kortet av en streckkodsläsare.

Idrifttagningen av SSI Autocruiser är enkel och kostnadseffektiv. Även vid senare ändringar av linjesträckningen eller utvidgningar av systemet är omprogrammeringen en barnlek.

Med de låga investeringskostnaderna och en kostnadsminskning med 50 procent jämfört med konventionell transportörteknik betalar sig SSI Autocruiser på kort tid.

[---Error_NoJavascript---]