Bandtransportör

Bandtransportör – för pallfri transport

Att avstå från konventionella lastbärare i det interna materialflödet ger många fördelar. Returtransporten av tompallar med åtföljande hanteringskostnader bortfaller. Det optimerar både den tillgängliga kapaciteten och lagerhanteringen. Med de innovativa bandtransportör från SSI SCHÄFER kan varorna transporteras både med och utan lastbärare. Koppla samman lager och produktion och utnyttja den höga genomströmningen och det optimerade materialflödet.  

Lastningsstationerna, transportbanden, lyftarna, vändstationerna, shuttlevagnarna, svängstationerna och vertikaltransportörerna är genomgående utrustade med bandtransportör. Det gör att systemet är speciellt lämpat för transport och distribution av, heterogena varor. Lastningsstationen i markplan är åtkomlig med både manuella pallyftar och gaffeltruckar. Totalt kan gods upp till 1,6 meters bredd transporteras.

Heltäckande support

SSI SCHÄFER utvecklar på begäran även individuella produkter. Vi analyserar tillsammans med dig dina specifika lagerprocesser och lkrav och hittar din optimala lösning.

EFFEKTIVT MATERIALFLÖDE MED OCH UTAN LASTBÄRARE

 • Transport av gods upp 1,6 meters bredd

 • Varutransport med och utan lastbärare möjlig: ett transportband för allt

 • Återvinningsbara lastbärare

 • Hög flexibilitet

 • Robust utförande

 • Modulkonstruktion och hög standardisering

 • Ingen returtransport av tompallar behövs vilket betyder lägre hanteringskostnader

 • Lastningsstation i markplan åtkomlig med både manuella pallyftare och gaffeltruckar

 • Signifikant ökning av platsutnyttjandegraden vid transport med lastbil

 • Minimal böjning av godset på transportörerna

 • Reducerade kostnader genom synergieffekter

 • Högt genomflöde

 • Användarvänligt

 • Kontur- och viktkontroll för att förhindra skador på gods och system

 • Säkerhet: start/stopp-ljusbarriärer

 • Underhålls- och servicevänliga komponenter

 • Heltäckande support

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]