Tablartransportörsystem

Effektiv transport och buffring av tablarer

Tablartransportören använder case-conveying-teknik för transport och buffring av både fulla och tomma tablarer och rullcontainrar  mellan depalletering och separering.

Tablartransportörsystemet från SSI SCHÄFER använder element som är speciellt utformade för transport av gallertablarer. Till transportörsystemets komponenter hör band- och rulltransportörer samt lyft- och vändstationer. Dessa transporterar tablarerna för inlagring i ett buffertsystem, exempelvis ett tablarlager. Andra systemelement som nivålager, vertikaltransportörer, shuttlevagnar samt olika påbyggnadsdelar kompletterar produktportföljen. 

Kombinationen med case-wheeler-tekniken möjliggör helautomatisk utlagring av artiklar från tablarer– antingen i travar eller separat. Överföringen av enstaka artiklar från lagertablarerna sker med individuellt styrbara drivna rullar på element från case-transportörsystemet. Tack vare det omfattande utbudet av tillbehör finns det nästan inga gränser för hur materialflödet kan utformas.

 

 

           

TRÅGTRANSPORTÖRSYSTEM: MÅNGSIDIGA TRANSPORTSYSTEM FÖR IN- OCH UTLAGRING AV TABLARER

  •  Transport och buffring av tråg samt rullcontainrar med upp till 200 kg vikt

  • Temperaturintervall: -28 °C till +45 °C

  • Profildesignen möjliggör en modulär konstruktion

  • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

  • Skonsam transport tack vare användning av gummiband 

  • Skyddsplåtar förhindrar oavsiktlig åtkomst till rörliga delar

  • Stödens höjd kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget

  • Hög stabilitet och flexibilitet tack vare den speciella bärprofilen

  • Rullar och band av gummi används för att reducera buller och öka effektiviteten

  • I kombination med elementen i Schäfer Case Picking (SCP) systemet möjliggörs ytterligare funktioner som till exempel separering med en case-wheeler på minsta möjliga utrymme

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]