Ergonomikonceptet ergonomics@work!® för högre produktivitet

Trots all teknik är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Överallt där människor arbetar med våra system lägger vi stor vikt vid att erbjuda ergonomiskt optimerade arbetsplatser. Detta är utgångspunkten för konceptet ergonomics@work!®. I våra halvautomatiska plocksystem fokuserar vi exempelvis på beröringsvänliga kontaktytor och enkla användargränssnitt.