Hanteringssystem för lådor

Exakt hantering och tillhandahållande av lådor för snabb orderbehandling      

Automatisk hanteringssystem för lådor garanterar ett snabbt materialflöde och ökar produktiviteten avsevärt. Därför utför de automatiska hanteringssystemen för lådor från SSI SCHÄFER de olika stegen i hanteringen av lådorna med samma hastighet som materialflödet. Därvid tas även hänsyn till de högsta möjliga belastningstopparna.

Fördelar

  • Enkelt underhåll tack vare den översiktliga och lättillgängliga modulkonstruktionen

  • Extremt tyst drift med hög hastighet

  • Modulär aluminiumkonstruktion

  • Produktskonande lådhantering

SNABB ORDERBEHANDLING TACK VARE EXAKT LÅDHANTERING

Stegen separation, tömning, förslutning och färdigställande utförs i de enskilda leveransområdena med högsta precision: 

Lådstaplare
Lådstaplaren svarar för platsbesparande lagring av oanvända lådor. lådorna återförs i systemet så snart de behövs.

Lådavstaplare
Lådavstaplaren separerar lådorna som förvarats staplade.

Lådtömning
Vid lådtömningen avlägsnas förpackningsmaterial som kan finnas i lådorna. Därefter transporteras lådorna tillbaka via transportsystemet.

Lockmaskin
Lockmaskinen försluter färdigplockade lådor med lock.

Lockstängare
Lockstängaren stänger automatiskt lådor med fällbara lock. Lådor med öppna lock förs in i lockstängaren av en bandtransportör. Lockklaffarna förs upp i vertikalt läge av sidostyrningarna och faller sedan i varandra så att lådorna stängs.

Tablarlastningsstation
I tablarlastningsstationen kan tablarerna lastas med nästan alla slags varor. Godset stoppas bredvid tablaren och skjuts i sidled över på denna. Tablaren måste härvid förses med ett inläggsbotten

Tablaravlastningsstation
I denna station lossas transportgodset från tablaren. Härvid höjs inläggsbottnen i tablaren genom öppningar i dennas botten, så att godset på inlägget kan skjutas åt sidan.

NEDLADDNING

Broschyr Hanteringssystem EN

Broschyr Hanteringssystem EN

1.2 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]