Material Handling for bins, totes and containers

Olika utleveransområden

Stegen separation, tömning, förslutning och färdigställande utförs i de enskilda leveransområdena med högsta precision: 

Lådstaplare
Lådstaplaren svarar för platsbesparande lagring av oanvända lådor. Lådorna återförs i systemet så snart de behövs.

Lådavstaplare
Lådavstaplaren separerar lådorna som förvarats staplade.

Lådtömning
Vid lådtömningen avlägsnas förpackningsmaterial som kan finnas i lådorna. Därefter transporteras lådorna tillbaka via transportsystemet.

Lockmaskin
Lockmaskinen försluter färdigplockade lådor med lock.

Lockstängare
Lockstängaren stänger automatiskt lådor med fällbara lock. Lådor med öppna lock förs in i lockstängaren av en bandtransportör. Lockklaffarna förs upp i vertikalt läge av sidostyrningarna och faller sedan i varandra så att lådorna stängs.

Tablaravlastningsstation
I denna station lossas transportgodset från tablarer, genom att skjuta bort dem från brickorna.