Palettering

Palletering och avpalletering: Effektiv och flexibel hantering med robotar

Lagstadgade föreskrifter ställer allt strängare krav på plockarbetsplatser, vilket är en orsak till den ökande användningen av robotstödda plocklösningar.

Helautomatiska system för palletering och avpalletering är en ekonomiskt fördelaktig lösning för implementering av en genomgående automatiserad processkedja. Samtidigt säkras jämn prestanda oberoende av yttre omständigheter. Från lastbärare via transportörsystem  till helautomatiska lager – SSI SCHÄFER tillhandahåller ekonomiska intralogistiklösningar från en enda källa.

De automatiska lösningarna för palletering och avpalletering från SSI SCHÄFER utmärker sig genom hög dynamik och funktionssäkerhet, oberoende av produkternas storlek och vikt eller miljöförhållandena.

OLIKA ANDVÄNDINGSOMRÅDEN OCH KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Robottekniken är ett kärnelement i Schäfer Case Picking-systemet (SCP). Robotarna används för lagervis avpalettering. Kombinationen av tre beprövade gripprinciper: vakuum-multigrip, vakuumkammare och mekanisk fastspänning garanterar en hög dynamik och funktionssäkerhet vid avpaletteringen, samtidigt som produkterna hanteras skonsamt. Å andra sidan används dessa principer också vid palettering av blandade pallar för leverans till filialer.

SSI SCHÄFER erbjuder en bred portfölj av olika avpaletterings- och paletteringssystem med robotteknik, som kan anpassas exakt till de specifika behoven i respektive bransch:

Detaljhandel: Lagerpalettering (regnbågspaletterinig)

Drycker: Kartongpalettering, tornplockning

Detaljhantel, automotive, 3PL: Behållarpalettering

Fordonsindustri: Behållaravpalettering (smålastbehållare)  

Parametrarna för alla uppgifter inom palettering och avpalettering kan anpassas individuellt till dina behov. Beroende på lagrets organisation kan ledarms- eller portalrobotar användas.

Dessutom garanterar de automatiserade processerna en friktionsfri integration av robottekniken i ett befintligt system.

Fullständig automatisering är dock inte en optimal lösning för alla användare. Därför erbjuder vi också lösningar för en successivt växande automatisering, och därmed en stegvis robotisering. Användning av teknik och automationslösningar måste kunna visa sig vara förnuftig, och vi erbjuder därför användarna på detta område ett omfattande urval av mycket flexibla, ergonomiska och innovativa delautomatiseringslösningar och arbetsplatssystem.

Optimering av människa-maskin-gränssnittet inom områden där artikelbredden eller processerna inte kan hanteras utan mänsklig medverkan kräver en expertanalys av alla processer och ramvillkor. Arbetprocesserna och arbetsmiljön måste kunna anpassas flexibelt till medarbetarna. Detta kan också medföra att den fysiska belastningen reduceras.

  • Ett brett spektrum av manuella, delautomatiserade och helautomatiserade avpalleterings- och palleteringslösningar

  • Hög funktionssäkerhet, dynamik och lönsamhet

  • Skonsam produkthantering

  • Ergonomiska och flexibla arbetsplatser

  • Individuella lösningar, perfekt anpassade till dina behov

  • Konsistent prestanda, oberoende av produkternas storlek och vikt, arbetstider, omgivningsförhållanden eller ergonomiska krav

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]