Material Handling for bins, totes and containers

Papper hanteringssystem

Systemtillägg för papper hanteringssystem

Papper hanteringssystemen från SSI SCHÄFER används för att komplettera alla aktiviteter inom ett del- eller helautomatiskt plockningslager och kan lätt kombineras med befintliga system. De hanterar automatisk orderstart och ser till att faktureringen sker vid rätt tidpunkt samt svarar för adressering och/eller märkning av alla leveranser.

Fördelar

  • Stor tidsbesparing, till exempel genom just-in-time-utskrift

  • Automatisering av tidsödande monotona arbetsuppgifter

  • Automatiserad orderbehandling

  • Bullerfritt arbetssätt

APPLIKATIONER

Denna station svarar för automatisk inläggning av packsedlar i tomma eller fyllda lagerlådor. Lagerlådor avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika packsedeln kan starta. De packsedlar som kommer från skrivaren verifieras. I vissa fall samlas flera packsedlar i en stjärnformad skyffel och läggs ner i de lastbärare som placerats därunder. Korrekt behandlade lastbärare förs vidare i systemet. Om fel upptäcks i processen så slussas lastbäraren ut på ett felspår för kontroll.

  • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double/triple)

  • Lagerlådor med olika höjd möjliga i samma maskin

  • Enkel, underhållsfri och tillförlitlig teknik

Lockmaskinen med adressering sätter automatiskt lock på lådor och adresserar dem. Lådorna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika adressetiketten kan starta. Dokumenten som kommer från skrivaren verifieras och mellanbuffras i en speciell pappersmatare medan lådorna transporteras in i maskinen. Där väntar fakturan/packsedeln så att den kan klämmas in mellan lådorna och lock. Även här förs de korrekt behandlade lagerlådor vidare i systemet. Upptäcks fel i processen så slussas lådorna ut.

  • Lådorna med olika höjd möjliga i samma maskin

  • Lockpåsättning och adressering i en maskin

  • Skrivare från olika tillverkare kan användas

Hur kan vi hjälpa?