Papper hanteringssystem

Papper hanteringssystem: Systemtillägg, speciellt anpassade till genomströmningen Papper hanteringssystemen från SSI SCHÄFER används för att komplettera alla aktiviteter inom ett del- eller helautomatiskt orderplockningslager och kan lätt kombineras med befintliga system. De hanterar automatisk orderstart och ser till att faktureringen sker vid rätt tidpunkt samt svarar för adressering och/eller märkning av alla leveranser.

Fördelar:  

 • Stor tidsbesparing, till exempel genom just-in-time-utskrift

 • Automatiserad orderbehandling

 • Automatisering av tidsödande monotona arbetsuppgifter

 • Bullerfritt arbetssätt

APPLICATIONS

Denna station svarar för automatisk inläggning av packsedlar i tomma eller fyllda lastbärare. Lastbärarna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika packsedeln kan starta. De packsedlar som kommer från skrivaren verifieras. I vissa fall samlas flera packsedlar i en stjärnformad skyffel och läggs ner i de lastbärare som placerats därunder. Korrekt behandlade lastbärare förs vidare i systemet. Om fel upptäcks i processen så slussas lastbäraren ut på ett felspår för kontroll.

 • Enkel, underhållsfri och tillförlitlig teknik

 • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double/triple)

 • Lastbärare med olika höjd möjliga i samma maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

Lockmaskinen med adressering sätter automatiskt lock på behållarna och adresserar dem. Behållarna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika adressetiketten kan starta. Dokumenten som kommer från skrivaren verifieras och mellanbuffras i en speciell pappersmatare medan behållaren transporteras in i maskinen. Där väntar fakturan/packsedeln så att den kan klämmas in mellan behållare och lock. Även här förs de korrekt behandlade lastbärarna vidare i systemet. Upptäcks fel i processen så slussas behållaren ut.

 • Lockpåsättning och adressering i en maskin

 • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double)

 • Behållare med olika höjd möjliga i samma maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

Adresseringen sker genom att en adressetikett läggs in i ett etikettfack på transportbehållaren. Vid adresseringen trycks adressetiketten, och parallellt därmed öppnas adressetikettfacket. Den gamla adressetiketten tas bort och den nya läggs in. Sedan avläses streckkoderna på behållaren och adressetiketten och överensstämmelsen kontrolleras. Endast korrekt adresserade behållare transporteras vidare. Felaktiga behållare slussas ut för manuell efterbehandling.

 • Helautomatisk borttagning av den gamla adressetiketten och inläggning av den nya i en enda maskin

 • Två olika höjder på lastbärarna möjliga i samma maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

 • Kan anpassas till kundspecifika behållare

Eftersom våra produkter är kompatibla med varandra är en flexibel användning som komplettering till nästan alla kända transportörsystem möjlig. Särskilt enkelt underhåll genom modulär och lätt tillgänglig utformning av installations- och funktionselement.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]