Papper hanteringssystem

Systemtillägg, speciellt anpassade till genomströmningen

Papper hanteringssystemen från SSI SCHÄFER används för att komplettera alla aktiviteter inom ett del- eller helautomatiskt plockningslager och kan lätt kombineras med befintliga system. De hanterar automatisk orderstart och ser till att faktureringen sker vid rätt tidpunkt samt svarar för adressering och/eller märkning av alla leveranser.

Fördelar

 • Stor tidsbesparing, till exempel genom just-in-time-utskrift

 • Automatisering av tidsödande monotona arbetsuppgifter

 • Automatiserad orderbehandling

 • Bullerfritt arbetssätt

APPLIKATIONER

Denna station svarar för automatisk inläggning av packsedlar i tomma eller fyllda lagerlådor. Lagerlådor avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika packsedeln kan starta. De packsedlar som kommer från skrivaren verifieras. I vissa fall samlas flera packsedlar i en stjärnformad skyffel och läggs ner i de lastbärare som placerats därunder. Korrekt behandlade lastbärare förs vidare i systemet. Om fel upptäcks i processen så slussas lastbäraren ut på ett felspår för kontroll.

 • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double/triple)

 • Lagerlådor med olika höjd möjliga i samma maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

 • Enkel, underhållsfri och tillförlitlig teknik

Lockmaskinen med adressering sätter automatiskt lock på lådor och adresserar dem. Lådorna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika adressetiketten kan starta. Dokumenten som kommer från skrivaren verifieras och mellanbuffras i en speciell pappersmatare medan lådorna transporteras in i maskinen. Där väntar fakturan/packsedeln så att den kan klämmas in mellan lådorna och lock. Även här förs de korrekt behandlade lagerlådor vidare i systemet. Upptäcks fel i processen så slussas lådorna ut.

 • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double)

 • Lådorna med olika höjd möjliga i samma maskin

 • Lockpåsättning och adressering i en maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

Adresseringen sker genom att en adressetikett läggs in i ett etikettfack på transportlådorna. Vid adresseringen trycks adressetiketten, och parallellt därmed öppnas adressetikett facket. Den gamla adressetiketten tas bort och den nya läggs in. Sedan avläses streckkoderna på lådorna och adressetiketten och överensstämmelsen kontrolleras. Endast korrekt adresserade lådor transporteras vidare. Felaktiga lådor slussas ut för manuell efterbehandling.

 • Helautomatisk borttagning av den gamla adressetiketten och inläggning av den nya i en enda maskin

 • Två olika höjder på lagerlådor möjliga i samma maskin

 • Skrivare från olika tillverkare kan användas

 • Kan anpassas till kundspecifika lådor

Eftersom våra produkter är kompatibla med varandra är en flexibel användning som komplettering till nästan alla kända conveyor system möjlig. Särskilt enkelt underhåll genom modulär och lätt tillgänglig utformning av installations- och funktionselement.

HUR KAN VI HJÄLPA?