Fribärande- eller ställageburna entresolsystem

Beroende av era behov tillverkar SSI SCHÄFER fribärande eller ställageburna entresoler. Vid ställageburna entresoler monteras entresolgolv mellan ställageraderna eller hela entresolgolv monteras på ställagesystemet. SSI Schäfer:s statiska hyllställ, rullfack eller pallställ fungerar då som stomme till entresolen. Detta är en vanligt utförande då  plockning är en dominerande verksamhet och/eller transportörsystem behövs.

SSI SCHÄFER entresolsystem kan byggas ut till valfri längd eller bredd och kan anpassas till olika laster eller platsbetingade krav. Entresolerna kan också byggas i flera plan om så önskas. En mängd olika utrustningsalternativ finns tillgängliga såsom räcken, grindar, trappor golvmaterial, belysningar etc.