SSI Flexi Shuttle

Fördelar

  • Konsistent in- och utlagringseffektivitet oberoende av fyllnadsnivå (>250 in/utlagringar per timme)

  • Gods-till-person-plocksystem (låg bulleremission)

  • Kombinerat sorterings- och plocksystem

  • Maximal tillförlitlighet och tillgänglighet

  • Låg energiförbrukning och förslitning

  • Övervakning av utgångsdatum

  • Optimalt ytutnyttjande

  • Lagerföring i realtid

  • Nollfelsplockning

  • Batchspårning