SSI LOGIMAT® lagerautomat

Lager- och plocklösning i ett system med SSI LOGIMAT® lagerautomat 

Med SSI SCHÄFERs LOGIMAT® lagerautomat får du en lager- och plocklösning i ett enda system. Den senaste generationens lagerautomat använder goods-to-person principen och sätter nya standarder när det gäller prestanda och ergonomisk användarvänlighet.

Lagerautomaten är i liknelse som en överdimensionerad byrå med två tråg rader. Mellan de två raderna finns en hiss, som kan dra ut det enskilda tråget och flytta det till önskat läge i arbetsöppningen, anpassat efter personens längd.

Lagra på höjden

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® kan anpassas till alla förhållanden med åtta olika modellbredder i två modelldjup, samt en fri valbar maskinhöjd upp till närmare 24 meter. Genom den kompakta utformningen kan den befintliga takhöjden utnyttjas maximalt. Funktioner som exempelvis inlagring av trågen med 25 mm avstånd, lagerstrategin med FIX-höjd, och/eller den intelligenta höjdoptimeringen IHO, eller den flexibelt utformade trågkonstruktionen för plats- och viktoptimering, medger en hög lagertäthet på mycket liten yta.

Systemet kan anpassas till alla lokala förhållanden, vare sig det gäller åtskilda in- och utlagringssidor, inlagring eller utlagring på båda sidor en våning högre upp eller i källaren en våning längre ner. LOGIMAT® lagerautomat kan också byggas in i ytterfasaden på en lagerbyggnad, om det skulle behövas. Med denna konstruktion kan byggkostnaderna för lagerutvidgningen reduceras till ett minimum.

Fördelar

 • Resurssnåla processer i lagret (plockning och påfyllning)

 • Intuitivt användargränssnitt med pekskärm

 • Enkel integrering i befintliga processer

 • Eliminering av onödiga arbetssteg

 • Felminimering

 • Skalbarhet

LAGERAUTOMAT FÖR LAGRING OCH VARUPLOCK

SSI LOGIMAT® lagerautomat

Högt i tak? Trånga golvytor?

SSI LOGIMAT® lagerautomat från SSI SCHÄFER är den dynamiska lösningen för lagring och plock av smådelar. Den kan användas helt fristående eller integreras i ett helt lagersystem.

SMART LAGRING OCH PLOCKNING

Vertical Lift Module LogiMat®

SSI LOGIMAT® kan användas som ett fristående system eller integreras i en automatiserad anläggning.

Som standard är den utrustad med en PLC-funktion. För den individuella konfigurationen finns flera styr- och programalternativ, baserade på logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER, som används över hela världen.

Från anslutning till ett överordnat ERP-system till artikelförvaltning och orderbehandling. Varje projekt bygger på en överskådlig och pålitlig standardlösning, som vid behov kan skräddarsys efter dina logistikprocesser med enkla tillägg. Lagerautomaten styrs med en pekskärm med ett självförklarande användargränssnitt.

LogiMat® lagerautomat LBM plastlåda

Exklusiva lagerautomat funktioner ger kompakta, robusta, säkra och ergonomiska lösningar. Lagerautomaten är utrustad med många standardiserade funktioner som eliminerar behovet av kostsamma uppgraderingar med tilläggsoptioner. Den konsekvent modulära designen gör SSI LOGIMAT® lagerautomat till en anpassningsbar lösning med hög investeringssäkerhet. Eftersom SSI SCHÄFER alltid använder komponenter med hög kvalitet, som till exempel den robusta kuggstångsdrivningen, utmärks systemet dessutom av låg förslitning och lågt underhållsbehov.

SSI SCHÄFER erbjuder ett flertal delvis exklusiva alternativ för skräddarsydd uppbyggnad av er LOGIMAT® exempelvis, 

 • LOGITILT lutningsmekanism för ergonomisk plockning av gods och reducering av greppdjupet

 • LOGIWORK  funktionen gör så att arbetsbordet anpassas till användarens kroppslängd

 • LAGERLÅDAN som tillbehör för fackindelning, optimerad för tråghöjd på 800 mm för maximalt utnyttjande av lagerytan

Vertical Lift Module LogiMat®
 • Automatiserade processer och ergonomisk utformning höjer effektiviteten med mer än 20 %

 • Från maskinvara och programvara till det välutvecklade eftermarknadskonceptet

 • Upp till 90 % mindre lageryta krävs jämfört med statiska lagerlösningar

 • Transporttiderna reduceras med över 70 %

SSI LOGIMAT®

SSI LOGIMAT® lagerautomat, dynamiska lösningen för lagring och plock av smådelar

REFERENS

New Content Item (4)

Nöjda kunder är det bästa som finns.

4 mil norr om Mora, Dalarna ligger Globisen AB. Globisen bedriver e-handel och säljer produkter inom friluftsliv, skidåkning och klättring. Globisen AB ägs av Johan Rehnström och Henrik Lindh.

Det går bra för Globisen och lagret började bli trångt. Alla kunder vill ha sina beställda varor snabbt och det var nödvändigt att hitta en lösning där personalen kan jobba effektivt och riskfritt. Eftersom man redan hade den största tillgängliga lagerlokalen och det var trångt var man tvungen och tänka nytt och även tänka hur man bästa kunde utnyttja höjden i lokalen.

Resultatet blev tre SSI Logimat® Lagerautomater från SSI SCHÄFER, som främst är fyllda med skidstavar och kläder. Plocktiden har blivit snabbare och vi kan även ha kvar lagret på orten säger Johan. Logimaterna har specialtillverkade lådor som passar stavar med meddellängt på 180 cm. Logimaterna har styrs även med Logisoft och man använder LogiTilt för ergonomin.

NEDLADDNING

Broschyr Logimat® Lagerautomat

Broschyr Logimat® Lagerautomat (SE)

719.1 KB

Broschyr Logimat® Lagerautomat Tillbehör

Broschyr Logimat® Lagerautomat Tillbehör (SE)

339.3 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?