Beprövad silokonstruktion

Ställagesystem finns i ett stort antal varianter. Mellan ett helautomatiskt höglager i silokonstruktion och ett manuellt hyllsystem finns ett stort antal blandformer. Principiellt skiljer vi mellan lager för uppställning i en hall (in-house) och så kallade siloanläggningar. På silomodellen utgör hyllsystemen den bärande underkonstruktionen för tak och väggar – vilket gör det överflödigt att bygga en separat hall.

SSI SCHÄFER, är en av få leverantörer av automatiska lagersystem, men i stånd att tillverka pallsiloanläggningar med en höjd på långt över 40 meter. Systemet har många fördelar, utrymmesbesparing genom den kompakta konstruktionen, snabb driftsättning tack vare kortare monteringstid och slutligen även låga driftkostnader. Från och med en bygghöjd av ca 20 meter kan det vara meningsfullt att uppföra höglagret i silokonstruktion.

[---Error_NoJavascript---]