Fördelar

 • Unika lösningar, individuellt anpassade till dina behov

 • En mångfald av produkter och varianter inom lagerbyggnad, även när det gäller storlek och höjd

 • Realisering av specialutformade lager

 • Klarar av extrema krav som exempelvis djupfrysningstemperaturer

 • Säkerhet i leveranskedjan tack vare egen tillverkning och lagerhållning av stål

 • Professionell projektledning och installation under ledning av internationellt erfarna projektledare, certifierade enligt internationell standard för projektledning

 • Utförlig och omfattande installationsdokumentation

 • Planerings- och kostnadssäkerhet

 • Filialer över hela världen med lokal kompetens

 • Utrymmesbesparing genom optimalt rumsutnyttjande

 • Mångsidigt användbara ställagesystem som möjliggör implementering av alla vanliga lagringsvarianter

 • Systemen kan utvidgas och modifieras – även efter flera år

 • Omfattande tillbehörssortiment

 • Eftermarknadsservice från SSI SCHÄFER (reparationer, ställagebesiktningar reservdelar eller modifieringar) 

[---Error_NoJavascript---]