Mobile Racking System ESX

Mobila pallställ

Flexibla Mobila Pallställ

SSI Schäfers mobila pallställ är utrustade med ett toppmodernt styrsystem som skapar flexibilitet, tillsammans med dess robusta grund. Det mobila pallstället klarar tunga belastningar, men är också en exceptionellt kompakt lagringslösning. SSI SCHÄFERs mobila pallställ är utrustat med ett modernt styrsystem. Modulkonceptet gör att man kan skapa det perfekta systemet för varje kunds behov. Genom att ett antal arbetsgångar försvinner kan ytan användas till områden för logistik och andra funktioner, vilket skapar nytt utrymme och optimerar dina lagrings-möjligheter.

Idealiskt för fryslager

Kombinationen av SSI SCHÄFERs mobila pallställ med conveyor system, kraftfulla elektriska drivsystem och effektiva system-konfigurationer gör våra lösningar till det bästa valet för fryslager. De är kompakta och utrymmeseffektiva vilket medför att betydligt ”mindre luft” behöver vara kyld och bidrar därmed till avsevärt lägre kostnader.

Säkert och olycksfritt

De mobila pallställen är utrustade med nödstopps brytare, fotoelektriska säkerhetsbarriärer, manuella körreglage samt närhetssensorer. Detta gör att våra mobila pallställ bidrar till en fungerande och olycksfri arbetsmiljö.

​​​​​​​Smarta kontrollsystem

Alla SSI SCHÄFERs mobila pallställ är utrustat med en modern programmerbart styrsystem (PLC) med integrerade säkerhetsfunktioner. Modulkonceptet gör att du kan skapa det perfekta systemet för dina individuella önskemål och behov.

Flexibla ställage för pallar och långgods
Mobila ställage system, optimalt anpassade till dina behov

Mobile Racking System ESX
  • Reducerade drift- och lokalkostnader genom systemets utomordentliga platsutnyttjande (outnyttjandet ökar med mer än 80%)

  • Direkt åtkomst till pallplatserna undviker onödiga och tidsödande omflyttningar

  • Högt genomflöde tack vare intelligenta lagringsstrategier

  • Ökar lagerkapaciteten med mer än 90%

  • Lämpligt för användning I fryslager

  • Jordbävningssäker design

  • Modulär uppbyggnad

  • Energieffektivt

​​​​​​​

MOBILA PALLSTÄLL

Flexibla pallställ för lastpallar och långgods

Dynamiska hyllsystem, optimalt anpassade till dina behov

NEDLADDNING

Brochure MOBILE RACKING SYSTEMS DE

Brochure MOBILE RACKING SYSTEMS DE

1.5 MB
Hur kan vi hjälpa?