Mobila pallställ

Flexibelt system för stora och tunga varor

SSI SCHÄFERs mobila pallsystem är den perfekta lösningen om du tänker lagra stora eller tunga varor. Det klarar tunga belastningar, men är också en exceptionellt kompakt lagringslösning. SSI SCHÄFERs mobila pallställ är utrustat med ett modernt styrsystem. Modulkonceptet gör att du kan skapa det perfekta systemet för dina individuella behov. Genom att ett antal arbetsgångar bortfaller kan denna yta användas till områden för logistik och andra funktioner, vilket skapar nytt utrymme och optimerar dina lagrings-möjligheter.

 

Idealiskt för fryslager

Kombinationen av SSI SCHÄFERs mobila pallställ med transportsystem-kompetens, kraftfulla elektriska drivsystem och effektiva system-konfigurationer gör våra lösningar till det bästa valet för fryslager. De är kompakta och utrymmeseffektiva vilket medför att betydligt ”mindre luft” behöver vara kyld och bidrar därmed till avsevärt lägre kostnader

 

Säkert och olycksfritt
De mobila pallställen är utrustade med nödstoppsbrytare, fotoelektriska säkerhetsbarriärer, manuella körreglage samt närhetssensorer. Detta gör att våra mobila pallställ bidrar till en fungerande och olycksfri arbetsmiljö.

 

Smarta kontrollsystem

Varje SSI SCHÄFER mobilt pallställ är utrustat med en modern programmerbart styrsystem (PLC) med integrerade säkerhetsfunktioner. Modulkonceptet gör att du kan skapa det perfekta systemet för dina individuella önskemål och behov.

MOBILT PALLSTÄLL

Flexibla ställsystem för pallar och långa föremål

Dynamiska hyllsystem, optimalt anpassade till dina behov

Flexibla ställage för pallar och långgods
Mobila ställagesystem, optimalt anpassade till dina behov

Mobile Racking System ESX
  • Ökar lagerkapaciteten med mer än 90%

  • Modulär uppbyggnad

  • Reducerade drift- och lokalkostnader genom systemets utomordentliga platsutnyttjande (ytutnyttjandet ökar med mer än 80%)

  • Energieffektivt

  • Direkt åtkomst till pallplatserna undviker onödiga och tidsödande omflyttningar

  • Högt genomflöde tack vare intelligenta lagringsstrategier

  • Lämpligt för användning I fryslager

  • Jordbävningssäker design

​​​​​​​

NEDLADDNING

Produktkatalog Pallsystem.pdf

Produktkatalog Pallsystem (EN)

9.4 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]