Automatisk plockning

Snabbhet och kvalitet i automatisk plockning

SSI SCHÄFERs automatiska plocknings system genomför komplexa orderplockningar helt automatiskt, tillförlitligt och på mycket kort tid. Extremt snabb orderhantering på högsta kvalitetsnivå även vid toppbelastning garanterar största möjliga produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager.

Perfekt samspel

SSI SCHÄFER systemtyper är kombinerbara och finns tillgängliga för alla vanliga produktgrupper och varutyper. De automatiska plockningen är optimalt anpassade till våra conveyor system och andra komponenter ur vår omfattande produktportfölj. Dessutom är systemen utformade för maximal produktdensitet, vilket gör att du kan utnyttja utrymmet i ditt lager optimalt. Genom noggrann dataanalys kan vi bestämma vilket plocksystem som bäst motsvarar dina behov.

SNABBHET OCH KVALITET I ORDERPLOCKNINGEN

  • Enkelt underhåll på grund av flexibelt justerbara produktkanaler

  • Konstant hög kvalitet och tillförlitlighet även vid toppbelastning

  • Hög lönsamhet tack vare att manuell plockning elimineras

  • Effektivt platsutnyttjande tack vare hög produktdensitet

  • Hög produktivitet även vid belastningstoppar

  • Modulkonstruktion – idealiskt för utbyggnad

  • Enkel integration i befintliga system

AUTOMATISK PLOCKNING

Automatisk plockning: Effektiva logistikprocesser för snabb orderhantering

Automatiserad orderplockning SSI Carrier Multikanal

Fulfillment Factory

Automatiserad orderplockning A-Frame

A-Frame

3D Matrix Solution warehouse

3D-MATRIX Solution®

Automatiserad orderplockning Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP)

SSI Robo Pick Höglager

Robo-Pick

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]