PAPPERSLÖSA SYSTEM

Människan, en viktig faktor i manuella plockprocesser

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuella plocksystem finns en rad mellanformer. Med våra lösningar enligt goods-to-man-principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Man-to-goods-principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller man-to-goods-principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light-plocksystem. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar

Människan förblir en viktig och ekonomisk faktor när det kommer till plock aktiviteter på grund av dess uppfattnings- och beslutsförmåga.


Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

LogiMAT® Lagerautomat

LOGIMAT®

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]