PAPPERSLÖSA SYSTEM

Människan förblir en viktig faktor i manuella plockprocesser

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuella plocksystem finns en rad mellanformer.

Med våra lösningar enligt goods-to-man-principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Manuell plockning: man-to-goods-principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller man-to-goods-principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light-plocksystem. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar:

·         E-Pick och pick@work

·         Pick by Light och Put to Light

·         Pick by Voice

·         Radio Frequency Picking (RF-Picking)

·         LogiMat®

Människan förblir en viktig och ekonomisk faktor när det kommer till plockaktiviteter på grund av dess uppfattnings- och beslutsförmåga.


LogiMAT® Lagerautomat

LOGIMAT® Lagerautomat

Manuell plockning av hängande gods med RFID skanner

PAPPERSLÖSA SYSTEM

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]