PAPPERSLÖSA SYSTEM

Människan, en viktig faktor i manuella papperslösa system

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuella plocksystem finns en rad mellanformer. Med våra lösningar enligt goods-to-person principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Goods-to-person principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller goods-to-person principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light orderplockning. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar:

Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Vertical Storage Lift LogiMat SLL

LOGIMAT®

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]