Manuell plockning av hängande gods med RFID skanner

MANUELL PLOCKNING

Människan, en viktig faktor i manuell plockning

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuell plockning finns en rad mellanformer. Med våra lösningar enligt goods-to-person principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Goods-to-person principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller goods-to-person principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light orderplockning. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar:

Radio Frequency Picking

RF Picking

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?