PAPPERSLÖSA SYSTEM

Människan, en viktig faktor i manuella papperslösa system

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuella plocksystem finns en rad mellanformer. Med våra lösningar enligt goods-to-person principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Goods-to-person principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller goods-to-person principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light orderplockning. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar


Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Vertical Storage Lift LogiMat SLL

LOGIMAT® Lagerautomat

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]