E-Pick

Konfiguration och användning av Pick by Light-plocksystem med E-pick

E-Pick är en kostnadseffektiv stand-alone-lösning för konfiguration och drift av Pick by Light. Den gör att din orderplockning blir säkrare och effektivare.

Ett genomtänkt grafiskt användargränssnitt gör det möjligt för användaren att bygga en komplett Pick by Light-applikation utan IT-specialistkunskaper – från anslutning till en orderdatabas, installation av manöverelement och fördelning av lagerplatser ända till den dagliga driften.

E-Pick stöder flera olika möjligheter att överföra dina produkt- och orderdata – via en XML-fil, med anslutning till din SQL-databas eller direkt via ett SAP-gränssnitt.

E-Pick ger dig möjlighet att utrusta ditt professionella lager helt eller delvis med Pick by Light, och därmed göra lagerprocesserna snabbare och effektivare. Du kan också bygga ut ditt befintliga Pick by Light-system. Pick by Light är sedan flera år en beprövad metod att snabbt och säkert plocka kundorderna.

Liten arbetsplats, hög produktivitet

E-Pick är speciellt lämpat för mindre arbetsplatser, som måste fungera som självständiga offline-plocknings- och monteringsceller och kunna reagera flexibelt och med kort varsel på ändringar och modifieringar. Kärnan i systemet är en pekskärmsdator, som styr de anslutna plockelementen och instruerar användarna.

 

E-PICK MED STÖRRE SÄKERHET OCH MER EFFEKTIVITET

Vid krävande monteringsarbeten måste ständig hänsyn tas till ekonomiska faktorer. SSI SCHÄFERs pick@work är en expansion av E-Pick och installeras som ett programtillägg på pekskärmsdatorn. pick@work-tekniken hjälper dig att optimera arbetsprocesserna, öka effektiviteten och höja kvalitetsstandarden, samtidigt som de ergonomiska aspekterna beaktas – för medarbetarnas hälsa.

Det ljus-styrda monteringssystemet maximerar produktiviteten på manuella monteringsarbetsplatser. Procedurriktlinjer och monteringsanvisningar optimerar arbetsflödet.

Innovationen i systemet innebär att de ergonomiska arbetsplatserna kopplas ihop med Pick by Light, som leder användaren steg för steg genom monteringsprocessen med hjälp av instruktioner på skärmen. Användaren väljer sina order på displayen och lagerplatserna lyser då upp i den korrekta monteringssekvensen. Systemets bilder och teckningar av monteringsstegen leder användaren steg för steg i rätt ordning genom arbetsprocessen. Processens komplexitet blir synlig, felfrekvensen minimeras och kvaliteten säkras.

  • Enkel parameterinställning av orderbehandlingen, stegvis utbyggbar

  • Idealisk för lager med upp till 800 produkter per arbetsplats

  • Ökar effektiviteten i ditt lager med 300 %

  • Reducerar felfrekvensen till en tiondel

  • Kostnadseffektiv instegslösning

  • Högre plockningskvalitet

  • Plockningen kan spåras

NEDLADDNING

Broschyr E-Pick

Broschyr E-Pick (EN)

1.3 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?