PAPPERSLÖSA SYSTEM

Människan förblir en viktig faktor i manuella plockprocesser

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. I spannet från automatiserade lösningar till manuella plocksystem finns en rad mellanformer.

Med våra lösningar enligt goods-to-man-principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Manuell plockning: man-to-goods-principen

Manuell plockning är i praktiken det vanligaste sättet att behandla en order. Här gäller man-to-goods-principen. Den innebär att varan finns statiskt tillgänglig för plockaren i lagerfacken.

Relevant plockinformation kan plockaren exempelvis få genom signallampor och displayer, som i vårt Pick by Light-plocksystem. Här leder systemet plockarna till rätt plockställe och anger mängden av den vara som ska plockas.

Vi erbjuder flera olika modulära lösningar:

Människan förblir en viktig och ekonomisk faktor när det kommer till plockaktiviteter på grund av dess uppfattnings- och beslutsförmåga.


MANUELL PLOCKNING, LÖSNINGAR OCH FÖRDELAR

Människan förblir en viktig och ekonomisk faktor när det kommer till plockaktiviteter på grund av dess uppfattnings- och beslutsförmåga.

Hög flexibilitet

De manuella plocksystemen från SSI SCHÄFER kan enkelt integreras i dina nuvarande eller planerade plockprocesser och plockstrategier. De är en lämplig lösning för användning med rullfacksställ, statiska hyllsystem och pallställ. De kan dessutom installeras snabbt och är enkla att använda och underhålla.

SSI SCHÄFER lägger stor vikt vid arbetsplatsergonomi och har därför utvecklat konceptet ergonomics@work!®. I våra manuella plocklösningar använder vi exempelvis naturliga, användarvänliga och samtidigt robusta material, som bidrar till medarbetarnas välbefinnande och därmed till produktiviteten.

  • Högsta plockkvalitet

  • Optimalt materialflöde

  • Minimerar felfrekvensen

  • Maximalt skonsamt mot dina produkter

  • Lätt att integrera i dina existerande plockprocedurer

  • Skalbarhet

  • Snabb implementering

  • Enkelt underhåll

  • Hög kapacitet

  • Ergonomiska arbetsplatser

MANUELL PLOCKNING GALLERI

Plockning är den centrala funktionen inom lagerlogistiken. SSI SCHÄFER kan erbjuda en rad olika ergonomiska plocklösningar för din verksamhet.

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Pick by Voice

Pick by Voice

Radio Frequency Picking

Radio Frequency Picking

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]