Ergonomikoncepter ergonomics@work för högre produktivitet

SSI SCHÄFER lägger stor vikt vid att arbetsplatsergonomi och har därför utvecklat konceptet ergonomi@work!®. För Pick to Bucket innebär detta en minskning av den fysiska belastningen för dina medarbetare. De 14 ”hinkarna” rymmer en volym på 8 liter var. Det gör det möjligt att fylla en hel order i en enda hink. Den noggrant genomtänkta gripsekvensen ”uppifrån och ned” reducerar arbetsbelastningen. Kontaktytor av beröringsvänliga trämaterial i stället för den kalla metallen bidrar till den förbättrade ergonomin. Varje ”hink” har en ljusbarriär för att upptäcka felaktiga iläggningar.

[---Error_NoJavascript---]