Fördelar

  • Läser av 1D- sch 2D-streckkoder (matrixkoder) samt RFID-transpondrar

  • Motsvarar de lagstadgade bestämmelserna för Track & Trace

  • Uppfyller kraven i lagstiftningen om ursprungsmärkning 

  • Automatisering av kontrollprocesserna

  • Uppfyller kvalitetsnivån Sex Sigma

  • Komplett leveransdokumentation

  • Break even på mindre än två år

  • Enkel integration i ditt system​​​​​​​

[---Error_NoJavascript---]