Parallel Picking Systems (PPS)

Den ekonomiska lösningen för snabb orderbehandling

Snabb orderbehandling för produkter med hög beställningsfrekvens och som har olika egenskaper skapar komplexa utmaningar för ett optimalt materialflöde i lagret. Vårt halvautomatiska Parallel Picking System (PPS) utför dessa uppgifter snabbt, enkelt och effektivt.

PPS-systemet är en plocksystem med parallell manuell orderbehandling enligt person-till-gods-principen. Identiska artiklar plockas samtidigt för flera order och fördelas på de enskilda orderna vid fyllningsmodulen. Systemet stöder och optimerar dina plockprocesser, ökar produktiviteten och säkerställer korta cykeltider.

Hög flexibilitet, optimal ergonomi och hög effektivitet skapar bästa resultat i ditt lager. Genom integrationen med beprövad teknik kompletterar Parallel Picking-systemet perfekt de omfattande plocksystemen från SSI SCHÄFER. Det lämpar sig i synnerhet för:

 • Produkter med snabb omsättning, som på grund av sin form och beroende på förpackningstekniska problem inte kan plockas med ett automatiskt system

 • Produkter med långsammare omsättning, vilkas geometriska egenskaper visserligen medger automatisk plockning men som är för ovanliga för att ett kanalsystem skulle vara lönsamt

Dina medarbetare i orderplockningen får via radiofrekvensterminaler (RF-terminaler) all information de behöver för att lokalisera de önskade artiklarna och flytta dem från artikelbehållaren till fyllningsmodulen. RF-terminalen bärs på armen och är ansluten till ringskannern. Orderuppgifterna visas på displayen och kvitteras på RF-terminalen. Informationen överförs trådlöst till orderdatorn via accesspunkten. Förutom RF-terminalerna kan också Pick by Voice eller Pick by Light systemen användas som stöd för plockningen.

Perfekt samverkande komponenter

Även för PPS levererar SSI SCHÄFER allt från en enda källa, från behållarna till teknologin och styrprogramvaran. Vår omfattande erfarenhet garanterar att du får en snabb installation och perfekt samverkande komponenter.

HÖG GENOMSTRÖMNING OCH STÖRRE EFFEKTIVITET

Genomflöde med 600 orderrader per timme och högre effektivitet än konventionella plocksystem med endast en operatör.

Parallel Picking System

Flera användare kan plocka olika order samtidigt.till samma fyllnadsmodul. Med vårt Parallel Picking System får du på så sätt en högre genomflöde (600 order per timme) och större effektivitet än med konventionella plocksystem med bara en användare. Det intelligenta användargränssnittet säkerställer hög plockkvalitet och låg felfrekvens.

Med PPS administreras, styrs och kontrolleras orderna av vårt logistikprogram WAMAS® och optimeras sedan av lagerstyrningsdatorn. Orderna överförs därefter parallellt till de enskilda sektorerna för vidare behandling. Prestandahöjningen uppnås bland annat tack vare den effektiva orderplockningen (batchbildning).

Parallel Picking System
 • Bästa möjliga orderledtid genom parallell behandling

 • Lämpligt för: Produkter med snabb omsättning, som på grund av sin form inte kan plockas med ett automatiskt system eller produkter med långsammare omsättning som är för ovanliga för att automatisk plockning skulle vara lönsamt

 • Produkter i storlekar upp till 280 x 230 x 200 mm, upp till 18 l volym per kanal

 • Effektiv orderbehandling tack vare programstyrd orderoptimering

 • Hög plockningskapacitet och transportvägsoptimering genom batchbildning

 • Genomflöde upp till 600 orderrader per timme

 • Hög kvalitet på arbetsplatserna i plockzonen tack vare den ergonomiska utformningen

 • Effektiv resursanvändning

 • Överskådlig och enkelt utformad plockprocess

 • Korta inskolningstider och hög plockkvalitet tack vare det intelligenta användargränssnittet, mycket användarvänligt

 • Användningsområden: Healthcare & Cosmetics, Fashion, Industry, Retail & Wholesale

 • Låga investeringskostnader

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]